Ziekenhuizen bundelen krachten in strijd tegen kanker

13 juni 2016

Na een grondige voorbereiding zetten vertegenwoordigers van zeven ziekenhuizen en twee radiotherapie-instellingen in Zuidwest-Nederland hun handtekening onder een raamovereenkomst. Daarmee krijgt de intentie om nauw te gaan samenwerken in een oncologisch netwerk definitief vorm.

De ziekenhuizen en radiotherapie instellingen in Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis en kunde in de strijd tegen kanker. In een samenwerkingsverband met de naam Embraze willen zij de kwaliteit van zorg voor de patiënt continu verbeteren en zo de kans op genezing vergroten.

Een groot team van experts maakt zich hard voor de best mogelijke zorg op het juiste moment en zo dicht mogelijk bij de patiënt in deze regio. De specialisten en verpleegkundigen wisselen ‘best practice’ informatie uit, dragen zorg voor veilige, tijdige overdracht van informatie en pakken gezamenlijk onderzoeken op.

Hoger niveau

Vertegenwoordigers van patiënten verenigingen en huisartsen zijn betrokken bij de verbeterplannen. Hierdoor komt de oncologische zorg op een hoger niveau én blijft die voor alle patiënten in Zuidwest-Nederland bereikbaar. Uiteindelijk maakt het voor de patiënt met kanker niet uit bij welk ziekenhuis hij onder behandeling gaat: de zorg is bij alle deelnemende instellingen vergelijkbaar en van kwalitatief hoog niveau.

Embraze

Het oncologisch netwerk Embraze wordt gevormd door het Admiraal De Ruyter ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZorgSaam ziekenhuis en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. Embraze staat voor het Engelse Embrace, omarmen, maar is tevens een samenvoeging van Erasmus MC, Brabant, Zeeland.

Ziekenhuizen bundelen krachten in strijd tegen kanker

Dagelijks bestuur

In het eerste bestuursoverleg is Janneke van Vliet (Bravis) voor de komende twee jaar gekozen tot voorzitter van Embraze. Samen met Olof Suttorp (Amphia) en Bart Berden (ETZ) geeft zij vorm aan het dagelijks bestuur. De partijen streven er naar de oncologische patiënt altijd een behandeling te geven volgens de laatste standaarden en inzichten.

Janneke van Vliet: “Dat gebeurt onder meer door een nauwe samenwerking in netwerktumorgroepen. Hierin zitten specifiek bij een aandoening betrokken medisch en verpleegkundig specialisten. Ons gezamenlijke streven is om allemaal volgens de laatste richtlijnen te werken. Als patiënt krijg je dan in alle ziekenhuizen zorg van een vergelijkbaar kwaliteitsniveau.”

Eisen

Landelijk worden toenemend eisen gesteld aan de kwaliteit van de oncologische zorg. Een ziekenhuis mag een behandeling alleen uitvoeren wanneer zij voldoende specifieke behandelingen per jaar uitvoert. Dat betekent dat patiënten soms worden verwezen naar een ander ziekenhuis zodat aan deze eisen kan worden voldaan. Patiënten kunnen dan voor onderzoek en nazorg in hun eigen ziekenhuis terecht, maar gaan voor een specifiek deel van de behandeling naar een ander ziekenhuis of radiotherapie instelling.

Alle Embraze-deelnemers vinden het belangrijk dat een eventuele overdracht van een patiënt vloeiend verloopt. Janneke van Vliet: “Door elkaar te helpen en samen te werken verhogen we in alle organisaties de kwaliteit van de oncologische zorg. Patiënten krijgen in alle gevallen de best mogelijke zorg. En dat is ons belangrijkste doel.”