ETZ-internisten presenteren eigen FREMS-onderzoek in Amerika

7 april 2016

De internisten Ben Imholz en Jack Heijster van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) nemen deel aan het American Diabetes Congres in New Orleans. Twee samenvattingen van onderzoeken over de FREMS behandelmethode zijn geaccepteerd voor een posterpresentatie op het congres, dat plaatsvindt van 10 tot 14 juni. “Het is heel bijzonder dat twee abstracts uit hetzelfde ziekenhuis worden toegelaten”, aldus Imholz.

De internist heeft de FREMS therapie vijf jaar geleden vanuit Italië overgehaald naar Nederland.  “Amerika heeft nog geen ervaringen met de FREMS behandelmethode. In tegenstelling tot Italië, waar 460 apparaten worden ingezet voor de behandeling van patiënten”, zegt Imholz. Hij is overtuigd van het positieve effect van FREMS. Via nieuw wetenschappelijk onderzoek wil de internist bewijzen dat de tot op heden geregistreerde resultaten geen placebo-effecten zijn. 

Uit onderzoek van internist Ben Imholz blijkt dat patiënten baat hebben bij de FREMS behandeling

Oplossing

Ongeveer 60 procent van de mensen met diabetes krijgt te maken met neuropathie, ook wel zenuwpijn genoemd. Zenuwen in het hele lichaam kunnen schade oplopen als de bloedsuikerspiegel van patiënten regelmatig te hoog is. De FREMS behandeling kan een oplossing bieden voor patiënten bij wie de reguliere pijnmedicatie niet helpt. Het doel van de FREMS behandeling is dat de doorbloeding in de zenuwen verbetert, waardoor de pijn afneemt. Eén vijfde van de patiënten met neuropathie ondervindt verlies van gevoel van pijn door de behandeling.

Pijnreductie

Uit ervaringsonderzoek van Imholz en Heijster op locatie ETZ Waalwijk blijkt dat veel patiënten baat hebben bij de FREMS methode. Resultaten tonen aan dat bij een derde van de behandelde patiënten 50 procent of meer pijnreductie optreedt. “Van de behandelde patiënten horen we terug dat zij dankzij FREMS weer beter kunnen lopen en slapen”, vertelt Imholz.