Bevestiging kwaliteitsniveau Intensive Care ETZ

21 maart 2016

De Intensive Care op locatie Elisabeth van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft opnieuw een accreditatie behaald voor niveau 3. Dit hoogst haalbare kwaliteitsniveau werd onlangs opnieuw toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De locatie TweeSteden Tilburg kreeg een accreditatie voor niveau 2. “Dit bevestigt dat het ETZ twee goede IC’s heeft.”

Intensivist Hans Kuijsten is content met de bevestiging van het niveau van beide IC’s. “Het verschil tussen de beide locaties zit vooral in de grootte, en in de mate waarin er bezetting van verpleegkundigen en artsen is. ETZ Elisabeth is het traumacentrum voor Brabant, met ook bijzondere aandacht voor neurologie, neurochirurgie en vaatchirurgie. Bij de IC van ETZ TweeSteden ligt de nadruk op cardiologie en buikchirurgie.”

Op de afdelingen Intensive Care van het ETZ worden jaarlijks 3.300 patiënten verpleegd.

Zwaarste categorie

Een niveau 3 IC betekent dat aan de zwaarste categorie patiënten zorg kan worden geboden. Er hoeven dus geen patiënten over te worden geplaatst naar bijvoorbeeld academische ziekenhuizen. Kuijsten: “Voor familie van patiënten is het belangrijk dat hun geliefden zo dicht mogelijk bij huis verpleegd worden, zeker als ze ernstig ziek zijn.”
De afdelingen Intensive Care van het ETZ zijn door beroepsvereniging NVIC op kwaliteit beoordeeld. De visitatiecommissie heeft alle bevindingen in een rapport vastgelegd en nu de niveaus bekendgemaakt. “De beoordeelaars constateren dat de IC’s van het ETZ goed functioneren en dat ze worden gekenmerkt door een positieve werksfeer en een verbetercultuur”, aldus Kuijsten.

Groot aantal eisen

Om de toegekende erkenning te krijgen, moet een ziekenhuis aan een groot aantal eisen voldoen. Zo zijn op beide locaties zeven dagen per week, 24 uur per dag intensivisten en IC- artsen aanwezig, en moet ook voldaan worden aan een minimum aantal ligdagen en een minimum aantal beademingsdagen. Jaarlijks worden op de 42 beschikbare IC-bedden 3.300 patiënten opgenomen, die bij elkaar opgeteld 14.000 dagen worden verpleegd.
De commissie stelt ook verbeterpunten vast. Zo wordt in de rapporten van de beide IC’s aandacht gevraagd voor het harmoniseren van de afdelingen op de beide locaties, zodat bij het uitwisselen van medewerkers alles op beide afdelingen gelijk is. Hierdoor wordt de kans op vermijdbare fouten verkleind.

Voortrekkersrol

Kuijsten is blij met de hernieuwde accreditaties, maar dat betekent niet dat er nu achterover wordt geleund, stelt hij. “Waar we ons eerst vooral focusten op de overlevingskansen van onze patiënten, gaan we ons ook steeds meer concentreren op de kwaliteit van leven ná de IC. Bijvoorbeeld door de juiste revalidatiepartners te kiezen en daar intensief mee samen te werken. Maar ook door mensen zo snel mogelijk te mobiliseren. En zes weken nadat mensen het ziekenhuis hebben verlaten, nodigen we ze uit voor een gesprek op de ‘nazorgpoli’. Daarin kijken we samen terug op hun verblijf op onze IC. Wij gebruiken die gesprekken om onze zorg nog verder te verbeteren. En voor de patiënt is dit heel goed voor de verwerking, want een opname hier gaat je meestal niet in de koude kleren zitten.”