Fusie TweeSteden en Elisabeth nu ook juridisch een feit

31 december 2015

De officiële fusie tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis is per 1 januari 2016 ook juridisch een feit. Dan gaan de beide stichtingen die de ziekenhuizen besturen over in één nieuwe stichting: Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Daarmee is een al langlopend proces van samenwerking nu ook officieel geregeld. “De fusie is geen doel op zich, maar een manier om de zorg voor Tilburg, Waalwijk en wijde omgeving te borgen, zowel medisch als financieel”, zegt Bart Berden. Als voorzitter van de nieuwe Raad van Bestuur gaat hij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis – kortweg ETZ – besturen met zijn twee collega’s Loeks van der Veen en Anita Wydoodt, die recent in dienst trad. 

Alle locaties

De diverse vestigingen van het nieuwe ziekenhuis in Tilburg, Waalwijk en Oisterwijk blijven hun poliklinische zorg op alle locaties aanbieden. Wel worden binnen de Tilburgse locaties verpleegafdelingen van verschillende specialismen geconcentreerd. Zo gaan bijvoorbeeld neurologie, Moeder- en Kindcentrum en vaatchirurgie naar de locatie Elisabeth, en cardiologie, de zorg rondom borstkanker, maag-darmleverziekten en buikchirurgie naar locatie TweeSteden. Waalwijk wordt een centrum voor hoogvolume, laagcomplexe orthopedie.

Belangrijkste winst

Door de fusie kunnen goed geoliede teams van specialisten zich de hele week met dezelfde aandoeningen bezighouden, en daardoor wordt de kwaliteit van de zorg aantoonbaar beter. Volgens Berden is dat de belangrijkste winst van de fusie. “Daarnaast hebben we bijvoorbeeld de afgelopen jaren - na de bestuurlijke fusie in 2013 - de prijsstijging van de zorg enorm kunnen beperken. Waar de gemiddelde stijging landelijk 6,34 procent was, was dat in ons ziekenhuis maar 2,65 procent”, aldus Berden.