Anesthesieopleiding keert terug in Tilburg

31 augustus 2015

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis verwacht in najaar eerste AIOS

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis biedt vanaf het najaar de mogelijkheid aan Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS) om in het ziekenhuis het tweede jaar van de opleiding tot anesthesioloog te volgen. Daarmee keert de opleiding terug in Tilburg. “Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan”, vertelt anesthesioloog Gerrit-Jan Noordergraaf.
 
Het St. Elisabeth ziekenhuis bood tot begin jaren ’80 de volledige opleiding tot anesthesioloog aan. Door een reorganisatie mochten alleen academische ziekenhuizen de opleiding nog geven. Tegenwoordig is het mogelijk dat grote perifere ziekenhuizen, zoals het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), het tweede van de vijf jaar durende opleiding aan mogen bieden. Noordergraaf: “De artsen in opleiding leren tijdens het eerste jaar in een academisch ziekenhuis de basisvaardigheden. Wij leren ze vervolgens de anesthesie in de praktijk toe te passen.” De AIOS volgen het derde tot en met vijfde jaar weer bij een academisch ziekenhuis. 

Teamleider Gert Ekkelkamp (l) feliciteert Gerrit-Jan Noordergraaf (r) met het binnenhalen van de anesthesieopleiding. Ook anesthesioloog Johan van de Minkelis (tweede van links) en co-assistent Jasper Koolwijk zijn blij dat de opleiding terugkeert in Tilburg.

ETZ-breed

Het ETZ verwacht in het najaar de eerste AIOS te kunnen ontvangen. Het streven is om twee tot vier artsen tegelijk op te leiden, die op zowel de locatie St. Elisabeth als TweeSteden Tilburg werken. Noordergraaf, die de opleider wordt, verwacht in een later stadium ook nog de locatie TweeSteden Waalwijk bij de opleiding te betrekken. Met de komst van de nieuwe opleiding wordt een grote stap gezet in de fusie van de afdelingen Anesthesie van de locaties van het ETZ. 
Accreditatie
Voordat een ziekenhuis de opleiding aan mag bieden, moet de Registratiekamer Geneeskunde voor Specialisten (RGS) hier toestemming voor geven. Afgelopen februari heeft een visitatie plaatsgevonden en onlangs is de tweejarige accreditatie afgegeven. “Deze accreditatie laat zien dat we onze zaken stadsbreed goed hebben voorbereid”, vertelt anesthesioloog Hans Harbers, die plaatsvervangend opleider wordt.

Radboudumc Nijmegen

Het ETZ is verbonden aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen. Dit betekent dat alleen de AIOS die in Nijmegen de opleiding tot anesthesioloog zijn begonnen, de mogelijkheid hebben het tweede jaar in Tilburg te volgen. Bijzonder hierin is dat het ETZ het verst afgelegen partnerziekenhuis is binnen de Onderwijs en Opleidingsregio (OOR) Oost-Nederland en een centrale ligging heeft tussen Nijmegen en Rotterdam (Erasmus Medisch Centrum).