Goede stoma- en darmkankerzorg

29 juli 2015

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) levert goede stoma- en darmkankerzorg. Dat bewijzen het ‘groene vinkje' van de Stoma Zorgwijzer en de patiëntenwijzer Darmkanker. Een compliment voor alle zorgverleners op het gebied van stomazorg en darmkanker in het ETZ.

In de patiëntenwijzer Darmkanker staan de minimale voorwaarden van patiëntenorganisaties voor goede darmkankerzorg en welke ziekenhuizen hieraan voldoen. Via de bibliotheek op www.kanker.nl is de patiëntenwijzer Darmkanker te bekijken.

‘Groene vinkje’Groene Vinkje

 De Stoma Zorgwijzer laat zien welke stomazorg door de ziekenhuizen wordt aangeboden. En of ze voldoen aan de dertien minimale normen voor stomazorg. De informatie is bedoeld voor wie een stoma heeft of krijgt. De Stoma Zorgwijzer is er om informatie op te zoeken, om de zorg tussen ziekenhuizen te vergelijken en om te zien wat een stomadrager mag verwachten van de zorg in een ziekenhuis. De Stoma Zorgwijzer wordt jaarlijks geactualiseerd. De Stomavereniging beoordeelt ieder jaar de informatie die ziekenhuizen aanleveren voor de Stoma Zorgwijzer. Als het ziekenhuis voldoet aan de minimale voorwaarden, ontvangt het ziekenhuis het groene vinkje voor goede stomazorg.

Nieuwe normen

Hoewel alle ziekenhuizen (bijna) voldoen aan de minimale normen voor goede stomazorg is het geen tijd om te stoppen met de Stoma Zorgwijzer. De (stoma) zorg is constant in beweging en er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Daarom stelt de Stomavereniging elke twee jaar nieuwe normen op. De bekostiging van stomazorg staat onder druk. Ook fuseren steeds meer ziekenhuizen of maken zij samenwerkingsafspraken. Er zijn minder ziekenhuislocaties waar stomadragers terecht kunnen voor zorg. Deze ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van goede stomazorg vindt de Stomavereniging. Daarom gaan zij door met het transparant maken van de organisatie van stomazorg op www.stomazorgwijzer.nl.