CCKL-keurmerk voor Klinisch Farmaceutisch Laboratorium

9 juli 2015

De CCKL-accreditatie van het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium (KFL), onderdeel van de ZiekenhuisApotheek Midden Brabant(ZAMB), is verlengd. Dit betekent dat het KFL voldoet aan de strenge kwaliteitseisen om dit keurmerk te mogen voeren.

CCKL is dé stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Auditoren van CCKL hebben medio mei het KFL bezocht. Bij de eindevaluatie waren de auditoren zeer te spreken over het getoonde kwaliteitsbesef binnen het KFL. De beoordeling over de PDCA-cyclus kreeg zelfs een compliment.Logo CCKL

De CCKL-accreditatie van het KFL wordt daarom ongewijzigd gecontinueerd. Wij zijn er trots op dat we opnieuw het CCKL-keurmerk behaald hebben.