Eerste Medisch Psychiatrische Unit ‘nieuwe stijl’

26 maart 2015

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis neemt nieuwbouw in gebruik

De zorgeenheid Psychiatrie op de locatie TweeSteden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft de eerste Medisch Psychiatrische Unit (MPU) ‘nieuwe stijl’ in Nederland in gebruik genomen. Hier worden patiënten met een combinatie van psychische en lichamelijke klachten opgenomen of ambulant behandeld.

Het team van de MPU besteedt gelijktijdig aandacht aan zowel de psychische als de lichamelijke problemen van de patiënten. Per patiënt word na intake en screening bekeken welke behandeling het beste is voor het genezingsproces. In de nieuwbouw worden naast patiënten met zogenaamde psychosomatische klachten (pijnklachten, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, etc.) ook patiënten behandeld die acute psychiatrische problemen hebben.

Psychiater Ricardo Teijeiro Permuy bezoekt een in de nieuwe MPU opgenomen patiënt.

Trots

Organisatorisch zorgmanager Eef Rosmulder en psychiater Ricardo Teijeiro Permuy zijn trots op het bouwresultaat. “De realisatie heeft tien jaar geduurd, maar nu is het eindelijk zover”, zegt Rosmulder. Er is een grondige voorbereiding aan vooraf gegaan: de afgelopen vijf jaar zijn de verpleegkundigen geschoold, zodat ze naast de psychiatrisch verpleegkundige zorg óók goede somatische (lichamelijke) zorg kunnen verlenen. Gelijktijdig zijn verpleegkundigen van de somatische verpleegafdelingen aangenomen die zijn opgeleid in de psychiatrisch verpleegkundige zorg.

Eenpersoonskamers

De nieuwbouw bestaat uit twee lagen. Op de begane grond is de klinische MPU gevestigd: hier zijn een gesloten en een besloten unit met in totaal 24 eenpersoonskamers. Elke kamer heeft een eigen toilet en douche. Patiënten hebben allen een sleutel van hun eigen kamer.“Dat is een grote vooruitgang, in de oudbouw waren er vooral twee- tot vierpersoonskamers”, aldus Rosmulder. “De toegangsdeur van de MPU is dicht, maar veel patiënten hebben de vrijheid om zelfstandig het gebouw te verlaten. In het gesloten gedeelte verblijven patiënten die nog niet met een bepaalde mate van vrijheid om kunnen gaan. Zij mogen alleen onder begeleiding van teamleden of familie naar buiten.” In het hart van de MPU is een fraaie patiotuin aangelegd.

Patiënt staat centraal

“We hebben niet alleen afscheid genomen van de oude locatie, maar ook van de traditionele psychiatrie. De patiënt staat nu echt centraal”, vult Teijeiro Permuy aan. In de MPU zijn speciale isolatiekamers gerealiseerd, voor patiënten met besmettelijke ziektes. Verder zijn er twee ’moeder en kind’- kamers. “Moeders met postnatale klachten, zoals een psychose of depressie, kunnen hier door alle voorzieningen toch contact leggen met hun kind, zonder dat er onveilige situaties ontstaan. Dat is van groot belang voor de hechting tussen moeder en kind”, aldus Teijeiro Permuy.

Alle kamers voldoen aan de eisen van een somatische verpleegafdeling, met in hoogte verstelbare verpleegbedden, zuurstof en perslucht. Ook nieuw is de logeerkamer voor familie van patiënten.

Duurste ruimte

In het nieuwe gebouw, dat ruim vijf miljoen euro heeft gekost, is op de begane grond één zogenaamde extra beveiligde kamer (EBK) die volledig voldoet aan alle richtlijnen. Een EBK is populair gezegd de opvolger van de separeer, voor als een patiënt extreem onrustig of agressief is. “Dat is verreweg de duurste ruimte, die we het minste hopen te gebruiken”, zegt Rosmulder.

Teijeiro Permuy: “De gemiddelde opnameduur op onze kliniek is maar vijftien à zestien dagen. Daarna gaan de meeste mensen naar huis en komen ze in de dagbehandeling. Dat werkt uitstekend. Vergelijk dat eens met een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis, een PAAZ, waar een verblijfsduur van maanden gebruikelijk is.”

Therapie

Op de eerste verdieping van de nieuwbouw is het psychosomatisch centrum gehuisvest. Hier vinden de poliklinische en groepsdagbehandelingen plaats. De zorgverleners maken daarbij gebruik van vijftien spreekbehandelkamers, groepsgesprekruimtes, creatieve therapieruimtes en een ruime sportzaal, voor bewegingstherapie. De acht dagbehandelingsgroepen kunnen gezamenlijk terecht in een grote huiskamer, die tevens is ingericht voor het nuttigen van maaltijden.