Specialisten Den Bosch en Tilburg bespreken samen oncologiepatiënten

24 februari 2015

‘In samenwerken ligt de kracht'

De specialisten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg/Waalwijk), Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en Instituut Verbeeten (centrum voor radiotherapie) starten 24 februari met het gezamenlijk bespreken van patiënten waarbij een kwaadaardige ziekte wordt vermoed aan de slokdarm, maag, lever, galwegen of alvleesklier. "Hiermee willen we de coördinatie van onze zorg verder verbeteren, zodat de patiënt sneller en beter wordt geholpen", aldus Laurens Beerepoot, internist-oncoloog van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis verwijzen patiënten voor bepaalde operaties naar elkaar door vanwege landelijke volumenormen. Door zorg te concentreren gaat de kwaliteit verder omhoog. De samenwerking vereist een goede afstemming tussen de artsen van beide ziekenhuizen. Om die reden is een multidisciplinair overleg gestart via videoconferencing.

Tijdens de wekelijkse besprekingen leggen zorgprofessionals de medische situatie van de patiënten aan elkaar voor om zo te komen tot zorg op maat. Ook de huisarts van de patiënt kan zich aansluiten bij dit multidisciplinair overleg. Verder zijn onder andere een internist-oncoloog, patholoog, radioloog, chirurg, MDL-arts, nucleair geneeskundige en radiotherapeut aanwezig.

Eenduidig advies

De bespreking heeft als doel de coördinatie van de zorg te optimaliseren, zodat de oncologische zorg efficiënter geregeld kan worden. Zo kan het traject van diagnose tot behandeling beter op elkaar worden afgestemd, zonder tijdverlies door bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken. "Door samen elkaars patiënten te bespreken, komen we tot betere oplossingen", zegt Laurens Beerepoot.

Hans Pruijt, hematoloog-oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, sluit zich bij zijn collega aan: "In samenwerken ligt de kracht. Voor de patiënt heeft dat als voordeel dat hij een eenduidig advies krijgt, doordat we met verschillende deskundigen samen over de medische situatie van de patiënt nadenken."

Betere zorg

Om de kwaliteit van oncologische zorg voor patiënten met kanker te garanderen, heeft de beroepsgroep, verenigd in de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), criteria opgesteld waaraan zorginstellingen, betrokken artsen en andere professionals minimaal moeten voldoen voor optimale zorg.

Een van die criteria gaat over de volumenormen, het aantal patiënten met een bepaald type kanker dat minimaal per ziekenhuis moet worden behandeld. Door specialistische zorg te centraliseren, wordt volgens Beerepoot kwalitatief betere zorg geboden. "We bieden zo snellere doorlooptijden en dat zorgt ervoor dat de patiënt eerder weet waar hij aan toe is."

Voorbeelden hiervan zijn operaties die tegenwoordig op één locatie worden uitgevoerd. Zo worden patiënten met alvleesklierkanker behandeld in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. En patiënten met kanker aan de slokdarm of de maag worden voor een operatie doorverwezen naar de locatie TweeSteden Tilburg. Volgens Beerepoot levert deze concentratie van hoog complexe, laag volume zorg een aanzienlijke kwaliteitsverbetering op. "Zo kan de chirurg met de meeste expertise en ervaring onze patiënten de beste zorg bieden."