Muziek leidt tot minder angst in operatiekamer

3 januari 2015

Naar je favoriete muziek luisteren terwijl je onder narcose gaat. Op de locatie St. Elisabeth van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is het al enige tijd mogelijk. Nu blijkt uit onderzoek dat patiënten daadwerkelijk minder bang zijn voor een operatie als ze muziek mogen luisteren in de operatiekamer.

Sandra WolkeHet scriptieonderzoek van Sandra Wölke wijst uit dat muziek patiënten minder angstig maakt. Wölke is gezondheidspsycholoog, afgestudeerd aan de Open Universiteit. Ze werkt als operatie-assistent op de locatie St. Elisabeth, waar ze haar scriptieonderzoek uitvoerde naar psychologische- en omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het angstreducerende effect van muziek bij dagopname patiënten.

Minder stress

Eerder werd door anesthesiemedewerker Peter van Dun al het initiatief genomen om muziek te draaien in de operatiekamer. “Patiënten raken minder gestrest onder narcose als ze tot rust komen en worden daarna ook rustig wakker. Mensen zijn enthousiast, en zeggen dat ze nog nooit zo relaxed onder narcose zijn geweest.”

Minder angst voor een operatie leidt tot een lagere dosering narcose waardoor er weer minder kans op infecties is en waardoor er achteraf een lagere dosering pijnstillers of rustgevende middelen nodig zijn. Dat betekent dat een patiënt korter in het ziekenhuis verblijft en de medische kosten lager blijven.

Metingen

Deelnemers aan het onderzoek vulden een week voor de operatie een angstvragenlijst in. Ook werd de bloeddruk en hartslag gemeten. Op de operatiedag gebeurde dat nog drie keer: bij aankomst, vlak voor narcose en een paar uur na de operatie. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld. De ene groep luisterde bij binnenkomst op het OK-complex tot het moment van narcose met een koptelefoon naar zelf uitgekozen muziek. De andere groep niet.

De patiënten die naar muziek mochten luisteren, bleken op het moment van de narcose beduidend minder angstig te zijn dan de andere groep. Ongeacht welke leeftijd, geslacht en eerdere operaties. Ook de mate waarin mensen angstig zijn in het algemeen, had geen invloed op het angstreducerend effect. Het onderzoek zocht naar de invloed van coping op de werking van muziek op de OK. Coping is de manier waarop mensen met stressvolle gebeurtenissen omgaan.

Psychiatrie verpleegkundige Maurits Raafs is muziektherapeut op de locatie St. Elisabeth en keek naar de emotionele beleving van dezelfde groep patiënten. Daaruit bleek dat 95 procent van de patiënten de muziek voor de operatie zich kon herinneren. De muziek werd door 94 procent als rustgevend ervaren en 89 procent vond de muziekinterventie voor herhaling vatbaar.

Scriptie online

De scriptie van Sandra Wölke is online beschikbaar.