Joep Hubben nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

5 januari 2015

Prof. mr. J.H. (Joep) Hubben is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Per 1 januari 2015 volgt hij prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen op.
 
Joep Hubben is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als advocaat en juridisch adviseur is hij veelvuldig betrokken bij bestuurlijke organisatieverandering en in de gezondheidszorg. Ook als toezichthouder heeft hij ruime ervaring met fusie- en reorganisatieprocessen, onder meer als voorzitter van Koninklijke Kentalis. Eerder was hij onder meer werkzaam als rechter, wetgevingsjurist en inspecteur volksgezondheid.

Fusie

Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis zijn in augustus 2013 bestuurlijk gefuseerd. Dat leidde tot één Raad van Toezicht. De heer Mouwen treedt op eigen verzoek terug als voorzitter per 31 december 2014. Hij heeft in de periode voorafgaand aan de bestuurlijke fusie en gedurende de eerste gezamenlijke periode veel betekend voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.Prof. mr. J.H. (Joep) Hubben

Hubben neemt het voorzitterschap over in aanloop naar de juridische fusie. Ir. A.W.M. van Bijsterveldt is per 1 januari de nieuwe vicevoorzitter. De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2015 uit:
  • De heer prof. mr. J.H. Hubben (voorzitter)
  • De heer ir. A.W.M. van Bijsterveldt (vicevoorzitter)
  • Mevrouw prof. dr. B. E. Baarsma
  • De heer mr. H.M.C.M. van Oorschot
  • De heer A.C.P.L. van Overveld, ing.
  • De heer ir. P.J.A. van Schijndel
  • De heer prof. dr. Th.M.M. Verhallen