Een dag meelopen met… Melanie!

13 januari 2015

Het beroep van verpleegkundige is veelzijdig en afwisselend. Dat weet Melanie Aben (24) maar al te goed. Ze loopt als student aan de Fontys Hogeschool Verpleegkunde stage op de verpleegafdeling Cardiologie op de locatie TweeSteden Tilburg. Een uitdagende stage waarin ze zichzelf enorm ontwikkelt. De zorgzame Melanie vindt het patiëntencontact het leukste. “Want alles wat je doet is in het belang van de patiënt. Daar doe je het allemaal voor.”

Leerunit

“Op de afdeling Cardiologie is een leerunit. Hierbij runnen studenten een deel van de afdeling zelfstandig. Het concept bestaat vooral uit het samen doen en samen leren, waardoor je weet hoe het is om straks als gediplomeerd verpleegkundige niet meer ‘boventallig’ te staan. Er staat één gediplomeerd verpleegkundige boven twee of drie studenten. Deze verpleegkundige overziet de kamers, maar de studenten coördineren in principe de kamers. Hoe langer je stage loopt, hoe zelfstandiger je kunt werken. Het is een groeiend proces.”

Contact met collega’s

“Het contact op de afdeling is erg open. We hebben fijne artsen, waar wij als studenten ook dingen aan mogen vragen, zoals hoe bepaalde behandelingen gedaan worden. Ook alle verpleegkundigen zijn fijne collega’s. Als studenten worden we vrij gelaten in onze keuzes en handelingen, natuurlijk wel onder toeziend oog van hun.

Onze docent van Fontys zien we één keer in de week een hele dag op de afdeling. Ze bekijkt de leerdoelen van die ochtend en ze loopt geregeld met studenten mee. Ook krijgen we onderwijs van de docent in de praktijk. Het overleg met haar is laagdrempelig. Kortom: een goede begeleiding.”

Werkdag

“’s Ochtends begint het met de overdracht van de nachtdienst. Hierna verdelen we de patiëntenkamers, waarna ik start met mijn controles bij de patiënten. Hierna deel ik medicatie uit. Tijdens de dagstart om 08.30 geven wij als leerlingen de leerdoelen aan. Behalve de patiëntenzorg loop ik ook visite met de dienstdoende arts, waarna je dan de visite uit gaat werken zoals het plannen van de onderzoeken. In de middag rapporteer ik over mijn patiënten en bijzonderheden, waarna ik de overdracht doe voor de avonddienst.”

Stage tot nu toe

“Ik ben superblij dat ik in het TweeSteden stage mag lopen. In het begin was het wat onwennig, omdat we meteen al zo vrij werden gelaten op de afdeling. Nu werpt dit juist zijn vruchten af en zie ik mezelf en andere studenten groeien. Dat is best wel gaaf om te zien! Het leukste aan stage vind ik het contact met de patiënten. Niemand is hetzelfde, we maken altijd een praatje. Hierdoor is het heel afwisselend.

Tijdens mijn stage ben ik gegroeid, als mens maar natuurlijk ook in mijn loopbaan als verpleegkundige. Ik heb kennis van het specialisme cardiologie, heb praktijkervaring en alle opgedane kennis kan ik in mijn verdere loopbaan zeker gebruiken. Ik ben er na deze stage van overtuigd dat ik graag in een ziekenhuis wil werken!”