Voorbereiding op je opname

Word je binnenkort opgenomen in ons ziekenhuis? Neem dan het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • patiëntenpas
 • zorgpas of polisblad van jouw zorgverzekering
 • makkelijk zittende kleding, zowel voor overdag als ’s nachts
 • stevige pantoffels/slippers (met harde anti slipzool)
 • ochtendjas
 • medicijnkaart of je medicijnen in originele verpakking (alleen bij je eerste bezoek nodig)
 • voor 24 uur medicatie (dit in verband met de bestelling van je medicatie)
 • lenzendoosje en/of gebittenbakje
 • eigen inhalators, oogdruppels en zalven
 • een tijdschrift, boek of tablet en eventueel de oplader
 • kleingeld om iets te kunnen kopen
 • pen en papier om vragen te kunnen noteren
 • jouw eigen rollator of rolstoel, met naam en adres erop

Voor verlies of diefstal van je eigendommen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Laat waardevolle spullen daarom thuis.

Infecties

Heb je de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis gelegen? Werk je of woon je op een bedrijf met levende varkens, kalveren of kuikens? Dan vragen wij jou dit zo snel mogelijk te melden bij een van onze hulpverleners. Het kan namelijk zijn dat jij drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus).

Voor jouzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. Maar de bacterie is ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Daarom doen wij alles eraan om verspreiding van de MRSA-bacterie te voorkomen.

Lees meer over infecties voorkomen in het ETZ

Hulp thuis

Het kan zijn dat je na jouw verblijf in het ziekenhuis thuis extra hulp nodig hebt. Probeer in dat geval deze hulp voor aanvang van je opname te regelen. Je kunt bijvoorbeeld in jouw familie- of kennissenkring hulp vragen. Ook kun je naar mogelijkheden informeren bij het zorgloket (WMO) van jouw gemeente.

Informatieverstrekking aan naasten

Als je opgenomen bent in het ziekenhuis dan willen jouw familieleden en vrienden graag weten hoe het met je gaat. Het ziekenhuis gaat zorgvuldig om met het verstrekken van deze informatie. In verband met de privacy geeft het ziekenhuis alleen informatie aan jou of aan de contactpersoon die jij zelf voordraagt.

Bespreek met jouw naasten wie je contactpersoon is voor ons ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, verwijzen wij door naar jou of naar je contactpersoon.

Dag van opname

Op de afgesproken dag en tijd kom je naar het ziekenhuis. Familie of andere naasten zijn daarbij natuurlijk ook van harte welkom. Je kunt rechtstreeks naar de verpleegafdeling gaan waar je wordt opgenomen. Weet je niet precies waar je moet zijn? Onze medewerkers en gastvrouwen wijzen je de weg. Spreek hen gerust aan als je vragen hebt.

Jouw kamer

Een verpleegkundige verwelkomt je op de verpleegafdeling. De verpleegkundige maakt je wegwijs op de afdeling en de kamer. Op je kamer, die je soms deelt met anderen, heb je de beschikking over een douche en toilet. Naast je bed staat een nachtkastje. Er is gratis WiFiI, radio en televisie en een bel om de verpleegkundige te roepen.

Eten en drinken

De afdeling Voeding zorgt ervoor dat je de juiste voeding in de juiste hoeveelheid en op de juiste tijd krijgt. Je hebt bij elke maaltijd diverse keuzemogelijkheden. Het ziekenhuis draagt geen verantwoording voor etenswaren of gerechten, die niet door het ziekenhuis zijn verstrekt. Het meenemen van maaltijden wordt dan ook afgeraden. Volg je een dieet of ben je ergens allergisch voor? Geef dit door aan de verpleegkundige bij het opnamegesprek.

Opnamegesprek

Een verpleegkundige houdt een gesprek met jou om nader kennis te maken. Tijdens dit gesprek vraagt de verpleegkundige naar je medicijngebruik, je contactpersoon en je wensen en verwachtingen van de opname. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen over de opname.

Ga naar tips voor het gesprek

Uitstel van ingreep door overmacht

Soms moet een ingreep (operatie of behandeling), hoewel  wij volgens planning werken, worden uitgesteld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een spoedeisende operatie tussendoor komt, als de medisch specialist ziek is of als zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit uitstel kan plaatsvinden vóórdat u bent opgenomen, maar soms ook op de dag van uw behandeling of operatie zelf, terwijl u al in het ziekenhuis ligt. Wij zullen u zo snel mogelijk over het uitstel en de oorzaak daarvan informeren. Met u wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de operatie of behandeling door het ETZ is uitgesteld.

Wanneer sprake is van een spoedingreep wordt de nieuwe afspraak zo snel mogelijk en met voorrang gepland. Voor de eventuele financiële gevolgen van uitstel door overmacht is het ETZ niet aansprakelijk. 

Uiteraard realiseren wij ons wel dat het uitstellen van een operatie of behandeling voor u bijzonder vervelend is. Wij doen er dan ook alles aan om een geplande ingreep ook onder onvoorziene omstandigheden te laten doorgaan.

Ontslag en nazorg

Vaak is moeilijk te voorspellen hoe lang je verblijf in het ziekenhuis duurt. Zodra er meer zekerheid is over het ontslag dan bepalen we samen de exacte datum en het tijdstip. Er vindt altijd een ontslaggesprek met jou plaats. We maken afspraken over het vervolgtraject. Als je naar huis gaat dan bespreken we welke medicijnen je het beste kunt gebruiken. Dit geven we door aan jouw huisarts. Meestal krijg je ook een afspraak mee voor een controle op de polikliniek.

Ga niet op eigen gelegenheid naar huis, laat je door iemand ophalen met de auto. Wil je met de taxi naar huis? Onze zorgverleners kunnen deze voor jou bestellen. Zorg dat er iemand is als je weer thuiskomt en dat je de eerste nacht niet alleen bent. Neem bij complicaties zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis.