Wie begeleiden je?

In geval van huiselijk geweld kun je op de volgende mensen rekenen.

Meldpunt veilig Thuis

Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, AMHK) is een landelijke organisatie die een advies- en meldpuntfunctie heeft bij vermoedens van kindermishandeling, volwassenengeweld of ouderenmishandeling. Veilig Thuis adviseert de arts of behandelaar bij ieder vermoeden van geweld of verwaarlozing.

Bij het verlenen van alleen een advies (dus zonder melding) delen wij geen patiëntgegevens. Wanneer een melding niet te voorkomen is, onderzoekt Veilig Thuis of de zorgen terecht zijn door met je in gesprek te gaan. Veilig Thuis verwijst je door naar geschikte hulp.

Wat is huiselijk geweld?

Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld verstaan we kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar).

Wat is een meldcode?

Wat is een meldcode?

Een Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling.