Veiligheid

Het ETZ vindt de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten belangrijk. Van (ongeboren) kinderen tot en met ouderen. Alle zorgverleners in het ziekenhuis leveren hieraan een belangrijke bijdrage en dragen een grote verantwoordelijkheid.

Net als iedere organisatie die professioneel met kinderen en volwassenen werkt, zijn wij alert op signalen van geweld en verwaarlozing in de huiselijke kring.

Het ETZ is wettelijk verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling na te leven.