Privacy en uw gegevens

Het ETZ respecteert de privacy van patiënten en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van patiënten worden verwerkt volgens de wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (pdf - 1MB) en de WGBO (pdf - 70kB).

 

Uw persoonsgegevens bij het ETZ

Op grond van deze wetgeving heeft u als patiënt diverse rechten. In het privacy reglement (pdf - 671 kB) staan die rechten omschreven en is bepaald hoe het ETZ met uw persoonsgegevens omgaat.

Elektronisch Patiënten Dossier 

Om patiënten goed van dienst te zijn, worden binnen het ETZ verschillende gegevens vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier

 

Wie krijgen uw persoonsgegevens te zien?

Binnen en buiten het ETZ worden persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo nodig beschikbaar gesteld aan iedereen die direct of indirect betrokken is bij uw behandeling.

 

Vragen en klachten

Als u vindt dat het ETZ niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via klachten@etz.nl.
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@etz.nl.