Privacy en jouw gegevens

Het ETZ respecteert de privacy van patiënten en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van patiënten worden verwerkt volgens de wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (pdf - 1MB) en de WGBO (pdf - 70kB).

Jouw persoonsgegevens bij het ETZ

Op grond van deze wetgeving heb je als patiënt diverse rechten. In het privacy reglement (pdf - 671 kB) staan die rechten omschreven en is bepaald hoe het ETZ met jouw persoonsgegevens omgaat.

NB: In aanvulling op artikel 9 in dit privacyreglement kan gemeld worden dat het ETZ op de hoogte is van de Schrems-II uitspraak inzake gegevensuitwisseling met landen buiten de EER. Hier wordt aan gewerkt.

Elektronisch Patiënten Dossier 

Om patiënten goed van dienst te zijn, worden binnen het ETZ verschillende gegevens vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier

Wie krijgen jouw persoonsgegevens te zien?

Binnen en buiten het ETZ worden persoonsgegevens die op jou betrekking hebben zo nodig beschikbaar gesteld aan iedereen die direct of indirect betrokken is bij jouw behandeling.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Het ETZ hanteert een toestemmingsformulier voor publicaties. Hiermee verklaar je toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal en/of redactionele uitingen.

Vragen en klachten

Als je vindt dat het ETZ niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris via klachten@etz.nl.
Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@etz.nl.