De transferverpleegkundige

De zorg voor onze patiënten stopt niet na een operatie of ingreep. Ook in het natraject heb je soms zorg nodig. Wij helpen je graag. Onze transferverpleegkundigen zijn deskundigen op het gebied van nazorg en helpen bij het regelen van ondersteuning na opname.

Wij kijken welke hulp aangeboden kan worden vanuit de aanwezige maar vaak tijdelijke beperkingen die jij kan ondervinden na je behandeling in het ETZ. De transferverpleegkundigen gebruiken daarbij de laatste wet- en regelgeving. We werken nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners en zorgverzekeraars en diverse (thuis)zorgaanbieders in de regio.

Toegewijde hulp

De transferverpleegkundige handelt samen met jou de aanvragen voor thuiszorg, kortdurende revalidatie of langdurig verblijf in het verpleeghuis af. Hij of zij regelt zo nodig materialen via de uitleen. Indien nodig verwijst de transferverpleegkundige je door naar voorzieningen die helpen om zelfstandig te kunnen zijn of onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen (Wmo):
 
  • maaltijden
  • sociale alarmering
  • vrijwillige hulp
  • mantelzorg
  • huishoudelijke ondersteuning

Groot netwerk

De transferverpleegkundigen werken nauw samen met diverse zorginstellingen in de regio en kunnen met alle zorginstellingen in Nederland afspraken maken.

Hoe schakel ik de transferverpleegkundige in?

De verpleegkundige van de afdeling waar je bent opgenomen, bespreekt al vroeg tijdens je opname of je (extra) zorg nodig hebt na ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige schakelt de transferverpleegkundige in. Meestal komt de transferverpleegkundige bij je langs op de afdeling. De transferverpleegkundige bespreekt samen met jou je vragen, wensen en verwachtingen.

Kosten en vergoeding

Aan het consult met een transferverpleegkundige zijn geen kosten verbonden. Voor bepaalde nazorg die hij of zij aanvraagt wel. Bijvoorbeeld een tijdelijk of langdurig verblijf in een zorginstelling. Sinds 2015 valt de thuiszorg onder de basisverzekering en is er geen eigen bijdrage. Dat geldt ook voor een tijdelijke revalidatie die valt binnen de criteria van de zorgverzekeringswet. Een tijdelijk of langdurig verblijf in een verpleeghuis wordt geregeld met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie voor verblijf valt dan onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet kent wel een eigen bijdrage.

Alles goed geregeld

De nazorg moet geregeld zijn voordat je ontslagen wordt uit het ziekenhuis. De transferverpleegkundige wordt daarom zo vroeg mogelijk ingeschakeld, zodat hij of zij kan onderzoeken wat de hulpvraag is en jou daarin de beste ondersteuning en begeleiding kan bieden.

Aanspreekpunt

De transferverpleegkundige is het aanspreekpunt voor jou, de contactpersoon en diverse zorginstellingen. Heb je vragen over de nazorg? Stel ze gerust aan de transferverpleegkundige.

Meer informatie

Contact

Transferpunt ETZ Elisabeth
(013) 539 31 79
Route 83
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
transferpuntelisabeth@etz.nl

Transferpunt ETZ TweeSteden
(013) 465 52 92
Route 76
maandag t/m vrijdag 8.15-16.45 uur
transferpunttweesteden@etz.nl