Veelgestelde vragen zorgkosten en facturering

Op deze pagina staan de meest voorkomende vragen over zorgkosten, facturen en contracten. De informatie is verdeeld in hoofdstukken.

Snel naar andere pagina's
 
Meer informatie over kosten Snel naar 'contracten zorgverzekeraars' Naar contactinformatie
Kosten
 
Zorgcontractering Onverzekerde
zorg
Contactinfo
 

Verzekering

 • Wordt mijn behandeling vergoed door de verzekeraar?
  De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Voor meer informatie over je polis, neem contact op met je zorgverzekeraar.
   
 • Met welke verzekeraars heeft het ETZ een contract afgesloten?
  Voor 2021 heeft het ETZ met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met uitzondering van een aantal selectieve polissen (ook wel budgetpolissen genoemd). Kijk hier voor een volledig overzicht:
  Lees hier meer over Budgetpolissen en het ETZ
   
 • Ik heb een selectieve/budget polis, kan ik bij het ETZ terecht?
  Voor een aantal specifieke (budget)polissen heeft het ETZ geen overeenkomst gesloten voor 2021. Het gaat hierbij om de volgende polissen:
 • Wordt mijn eigen risico aangesproken?
  Het eigen risico in 2021 is € 385,-. De eerste 385 euro voor zorg, gedekt vanuit de basisverzekering (per jaar), betaal je dus zelf. Heb je met de zorgverzekeraar een hoger eigen risico afgesproken, dan betaal je tot maximaal het afgesproken bedrag. De startdatum van het subtraject in het ziekenhuis is bepalend bij de verrekening van het eigen risico. Je eigen zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.
   
 • Wat als ik geen zorgverzekering heb?
  Als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, moet je vooraf de zorg betalen. Het ziekenhuis maakt een inschatting van de kosten van jouw behandeling. Heb je een buitenlandse zorgverzekering, ga dan naar Onverzekerde zorg, buitenlandse patiënt & tarieven.

  Voor meer informatie over (mogelijke) beperkende voorwaarden van je zorgverzekering, kijk op de website zorgverzekeringskaart.nl.
   
 • Wat als ik een buitenlandse (Europese) zorgverzekering heb?
  Heb je een ziektekostenverzekering in Europa? Laat ons dan je Europese ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card ofwel EHIC) zien. Dit kan ook een plaatsvervangend E-111 formulier  zijn. Hiermee heb je recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf. De financiële afhandeling wordt rechtstreeks door ons verzorgd.
  Als je buitenlandse zorgverzekeraar niet bekend is met EHIC of E-111, moet je voorafgaand aan de behandeling een garantieverklaring overleggen van je verzekeringsmaatschappij, voorzien van een factuuradres. Indien je het nodige formulier niet aan kunt leveren, ben je zelf verantwoordelijk voor het vooraf betalen van de ziekenhuisrekening.


Verwijzing

 • Heb ik een verwijzing nodig?
  Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. Je krijgt deze mee van je huisarts of specialist of de brief wordt rechtstreeks naar het ziekenhuis verstuurd. Verwijzingen gaan per zorgvraag. Dus voor een vervolgafspraak hoef je geen nieuwe verwijzing te hebben. Wel wanneer er een nieuwe klacht speelt. Zie Ziekenhuiszorg in 2021: Een overzicht voor meer informatie omtrent verwijzingen
  Let op: een geldige verwijsbrief geldt niet voor patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.
 • Hoe lang is mijn verwijzing geldig?
  Een verwijsbrief is 1 jaar geldig. De datum op de verwijsbrief mag niet na de datum van je eerste afspraak vallen. Belangrijk dus om eerst de verwijzing te regelen.
   
 • Zelfverwijzing 
  Wanneer je zonder verwijsbrief van een erkende verwijzer toch een behandeling wenst te ondergaan, dan heb je geen recht op vergoeding vanuit je zorgverzekering. Je zult de nota thuis ontvangen en zelf moeten voldoen.

 

DBC systematiek

 • Wat is een DBC?
  Een DBC-zorgtraject is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Een ziekenhuis brengt geen afzonderlijke zorgactiviteiten of bezoeken in rekening, maar hanteert één tarief voor een vastgesteld traject.
 • Wat is de looptijd van een DBC zorgtraject?
  Afhankelijk van de duur van de behandeling kan een DBC-zorgtraject bestaan uit meerdere DBC-subtrajecten. DBC-subtrajecten hebben namelijk een (wettelijk) vastgestelde looptijd. Een eerste subtraject heeft een doorlooptijd van 90 dagen. Op dag 91 opent dan een vervolgtraject. Alle opvolgende subtrajecten hebben een looptijd van 120 dagen. Echter, uitgevoerde zorgactiviteiten kunnen de doorlooptijd van DBC-subtrajecten beïnvloeden waardoor deze eerder of later sluiten. Doordat na het afsluiten van het DBC-subtraject altijd aansluitend een vervolg DBC-subtraject geopend wordt, kan het voorkomen dat de begindatum van de DBC niet gelijk is aan de datum dat je op consult bent geweest bij de arts.
   
 • Waarom heb ik meerdere facturen voor een DBC zorgtraject?
  Voor elke DBC-subtraject wordt een factuur opgemaakt en afzonderlijk van elkaar gedeclareerd bij de zorgverzekeraar als ‘zorgproduct’. Afhankelijk van de diagnose, het aantal bezoeken, de onderzoeken en behandeling die je ondergaat (poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie) kan de prijs van een DBC-zorgproduct verschillen.

  Naast DBC-zorgproducten zijn er ook  ‘overige zorgproducten’. Deze worden apart in rekening gebracht. Zie Ziekenhuiszorg in 2021: Een overzicht voor meer informatie.
   
 • Ik ben in 2020 niet in het ziekenhuis geweest, maar moet wel eigen risico betalen, waarom?
  Als je in 2020 niet in het ziekenhuis bent geweest, maar in 2021 wel, kan het zijn dat je eigen risico van 2020 aan je zorgverzekeraar moet betalen. Dit is afhankelijk van de registratie van je DBC zorgtraject.
   Bekijk het document met uitgebreide info op de site van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa)

 

Kosten / factuur

 • Wat kost mijn behandeling? Waar vraag ik dit op?
  Je kunt jouw zorgnota of het declaratieoverzicht van je zorgverzekeraar digitaal bekijken via jouw persoonlijke omgeving op de website van je zorgverzekeraar.
  Als de behandeling niet of gedeeltelijk wordt vergoed, is het van belang om te weten hoeveel je behandeling gaat kosten. Hoe je dat doet, vind je op  de pagina over Onverzekerde zorg.
   
 • Waarom krijg ik mijn factuur thuis?
  Het ETZ stuurt de factuur in principe naar de zorgverzekeraar. In onderstaande gevallen krijg je de factuur thuisgestuurd:
  • Je bent niet verzekerd.
  • Je moet een eigen bijdrage betalen voor de behandeling (niet te verwarren met het eigen risico).
  • Je zorgverzekeraar heeft voor jouw behandeling geen contract afgesloten met het ETZ (selectieve/budget polis).
  • Je behandeling valt niet onder de verzekerde zorg, en wordt ook niet vergoed vanuit je aanvullende verzekering
  • Je verzekeringsgegevens zijn onjuist of zijn niet bekend bij het ETZ. Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis.
  • Ik moet (een deel van) mijn behandeling zelf betalen. Waar vind ik de betalingsvoorwaarden?

De betalingsvoorwaarden van het ETZ vind je hier.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de afdeling Facturatie.

 

Overig

 • Ik ben in het buitenland verzekerd, hoe verloopt dit proces?
  Geen Nederlandse zorgverzekering, een ziektekostenverzekering in Europa of een Internationale studentenverzekering?  Lees op de pagina over Onverzekerde zorg hoe te handelen
   
 • Ik ben verhuisd, moet ik dit doorgeven aan het ziekenhuis? 
  Ja, aan de balie in het ziekenhuis of via MijnETZ.
   
 • Heb je een nieuwe zorgverzekeraar?
  Het ETZ stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar je op de startdatum van een DBC-subtraject verzekerd was (een zorgtraject bestaat uit meerdere DBC-subtrajecten). Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.
   
 • Op mijn nota staat polikliniekbezoek, maar ik ben niet in het ziekenhuis geweest. Hoe kan dit?
  In tijden van de coronacrisis worden veel eerste polikliniekbezoeken vervangen door consulten op afstand: telefonisch, per mail of videobellen. Omdat er niet teveel mensen op het ziekenhuis mogen zijn, is met de NZA, zorgverzekeraars en ziekenhuizen overeengekomen dat deze e-health consulten gezien mogen worden als polibezoeken. En zo staan ze ook op de nota.