Studies en wetenschap

In het ETZ wordt veel onderzoek gedaan omdat we steeds beter willen worden in het behandelen van patiënten met kanker. Dit noemen we wetenschappelijk onderzoek. Artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen voeren dit onderzoek gezamenlijk uit vaak in samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Als het onderzoek klaar is schrijven ze hierover een artikel en houden presentaties in Nederland en binnen en buiten Europa.

In het ETZ gaat het vaak om klinische onderzoeken. Dit zijn studies met patiënten die in behandeling zijn op een verpleegafdeling of op de polikliniek. Elke studie probeert een antwoord te vinden op bepaalde problemen die er in de behandeling en diagnostiek van kanker bestaan, zoals:

  • is er een betere manier om kanker te voorkomen;
  • hoe kan een diagnose beter of sneller gesteld worden;
  • kan kanker op een betere manier behandeld worden.

Medisch Ethische Toetsing

Een studie moet aan strenge eisen voldoen om uw veiligheid te waarborgen. De artsen en onderzoekers die een studie opzetten moeten zowel toestemming krijgen van de Raad van Bestuur van het ETZ als een onafhankelijk commissie: de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC). Zonder goedkeuring van de METC geen studie.
Zie: Medisch Ethische ToetsingsCommissie - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (etz.nl).
Als uw behandeling in aanmerking komt voor een studie, informeert uw arts u hierover. U kunt zelf beslissen of u hieraan mee wilt doen.

In het ETZ hebben we een wetenschapsbureau dat artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en onderzoekers ondersteunt bij medisch wetenschappelijk onderzoek.
Zie: Medisch-wetenschappelijk onderzoek - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (etz.nl)