Wetenschap

Wat betekent meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek voor u?

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ en in de STZ ziekenhuizen. Wij hechten veel belang aan kennis opdoen en delen over de nieuwste trends in de gezondheidszorg. In ons ziekenhuis kunnen we je vragen om deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers zijn de ene keer op zoek naar gezonde mensen en de andere keer naar mensen met een bepaalde aandoening. Dit is afhankelijk van het onderzoek. Voor je besluit aan een onderzoek deel te nemen, krijg je altijd mondelinge en schriftelijke informatie over de studie. Je krijgt de tijd om deze informatie door te nemen en er op je gemak over na te denken.

Deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Besluit je deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan zijn we heel blij met je medewerking. Met jouw deelname kunnen we onze patiënten straks nog betere zorg bieden volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Ieder wetenschappelijk onderzoek dat valt onder de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek (WMO), wordt van tevoren getoetst door een erkende Medisch Ethische ToetsingsCommissie. Deze wet biedt dus bescherming aan patiënten, in wetenschappelijk onderzoek proefpersonen, die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Vooraf krijg je voldoende schriftelijke informatie over de bedoeling en de uitvoering van het onderzoek, zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen over deelname. Je krijgt ook een redelijke bedenktijd.

Op zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees meer informatie over Wetenschappelijk onderzoek en mijn privacy

De Raad van Bestuur van het ETZ besluit uiteindelijk of een onderzoek in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door Wetenschapsbureau ETZ.

Bekijk ook de folder over Medisch-Wetenschappelijk onderzoek: Medisch-wetenschappelijk onderzoek: informatie voor de proefpersoon | Brochure | Rijksoverheid.nl

 

Niet deelnemen

Wil je liever niet deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan is dat uiteraard ook geen probleem; je bent nooit verplicht om mee te doen. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Het staat je vrij om zonder opgaaf van reden van medewerking af te zien. Vanzelfsprekend heeft dat voor jouw behandeling geen enkel gevolg.

Als je niet zelf kunt beslissen

Wanneer je (tijdelijk) niet in staat bent om toestemming te geven voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, kan de hulpverlener een naaste bij de beslissing betrekken, bijvoorbeeld je partner of een familielid. Vind je het belangrijk dat er naar jouw eigen ideeën wordt geluisterd? Dan is een wilsverklaring opstellen verstandig. Je legt dan schriftelijk vast hoe je wil dat er in bepaalde situaties gehandeld wordt. Deze verklaring geef je aan de arts die de verklaring in je dossier bewaart. Op de wilsverklaring moet een recente datum en je handtekening staan.

Status- of dossieronderzoek

Het ziekenhuis doet regelmatig status- of dossieronderzoek. Dit zijn onderzoeken op basis van patiëntendossiers. Het gaat meestal over onderzoek dat niet WMO-plichtig is. De gebruikte gegevens zijn nooit tot jou te herleiden (= pseudo-anoniem gemaakt). Zo beschermen we jouw privacy. Omdat herleiding tot jou als persoon redelijkerwijs wordt voorkomen, gaan we er van uit dat je hier geen bezwaar tegen hebt. Heb je toch bezwaar tegen het gebruik van je dossier voor wetenschappelijk onderzoek? Ga dan naar het formulier: