Kunst

Kunstbeleid

De ambitie van het ETZ wordt samengevat in ‘Buitengewoon’. Buitengewoon staat voor: meer dan gewoon willen zijn, buiten het gewone om denken. Ook staat het voor de juiste zorg voor jou, want ieder mens is anders. Deze ambitie gaat niet alleen over de medische kant, maar bijvoorbeeld ook om de invloed van de omgeving. Kunst speelt daarin een belangrijke rol.

De kunstcommissie van het ETZ wil bijdragen aan een zo prettig mogelijke omgeving, die het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel bevordert en stress en angst kan verminderen. Het accent ligt hierbij op zingeving en zinvinding. We kiezen voor het tonen van kunst die troost, verwondert en inspireert.

Exposities en aankopen

De kunstcommissie organiseert wisselende tentoonstellingen door professionele, bij voorkeur regionale, kunstenaars. Ook werkt de kunstcommissie projectmatig samen met kunstacademies, kunstinstellingen, musea en andere zorginstellingen. De kunstcommissie laat zich bij de selectie voor exposities en aankopen leiden door de volgende vier criteria:

  1. kunstwerken zijn gemaakt door professionele, bij voorkeur regionale, kunstenaars;
  2. kunstwerken passen bij en verrijken de huidige en/of toekomstige (binnenhuis)architectuur van het ETZ;
  3. de kunstenaars hebben (een deel van hun) opleiding gevolgd in Nederland, aan een van de kunstonderwijsinstellingen;
  4. kunst is een vorm van communicatie en draagt daarom bij aan het interne en externe communicatiebeleid van het ETZ.

Exposeren?

Wil je graag exposeren en voldoet jouw kunst aan de criteria die de kunstcommissie van het ETZ stelt, stuur dan een mail naar kunst@etz.nl. Zorg voor een recent portfolio (website).

Op elke locatie van het ETZ zijn mogelijkheden voor het inrichten van exposities voor zowel driedimensionaal als tweedimensionaal werk. Het ETZ biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om werken te verkopen tijdens de exposities.

Per locatie richten we vier exposities per jaar in. De gemiddelde duur van een expositie is 3 maanden. ETZ voorziet in een onkostenvergoeding voor de kunstenaar en voor de verzekering van de kunstwerken tijdens verblijf.

De kunstcommissie zorgt ervoor dat exposities via de eigen website en sociale media onder de aandacht van bezoekers van het ETZ worden gebracht.