P.E.J. Hanssens
Radiotherapeut-oncoloog

Snel naar

Over mij

Ik ben in Antwerpen afgestudeerd als arts en ben daar opgeleid tot radiotherapeut-oncoloog. Na het beëindigen van mijn opleiding in 1991 heb ik enkele jaren met protonen gewerkt op het Harvard Cyclotron Laboratory van het Massachusetts General Hospital in Boston. Van 1995 tot 2002 werkte ik in de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam. Sinds 2002 werk ik in het ETZ met het Gamma Knife.

Het Gamma Knife is apparaat waarmee met een zeer grote precisie afwijkingen in de hersenen kunnen worden bestraald. Deze bestralingstechniek noemt men radiochirurgie. Radiochirurgie kan een alternatief zijn voor een operatie of kan soms de enige behandelmogelijkheid zijn voor patiënten.

Mijn expertise zijn hoge precisie bestralingstechnieken in het algemeen en Gamma Knife radiochirurgie in het bijzonder en de toepassingen ervan.  Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn patiënten met hersenmetastasen, hypofysetumoren en primaire hersentumoren.

Patiënt boven richtlijn

We geven niet gauw op en ik plaats de patiënt altijd boven de richtlijn. Patiënten kunnen bij mij een individuele, diep menselijke benadering verwachten. Bij ieder gesprek streef ik ernaar dat een patiënt eerlijke informatie krijgt over (de ernst van) zijn aandoening en onze (on)mogelijkheden. Ik streef ernaar dat een patiënt met een goed gevoel de kamer verlaat. Ik wil goed bereikbaar zijn voor mijn patiënten, zij kunnen altijd bellen.

Wetenschappelijke studie

Het Gamma Knife Centrum Tilburg doet veel wetenschappelijk onderzoek en publiceert daar over in peer-reviewed tijdschriften. We voeren momenteel onder meer de CAR (Cognition and Radiation) studies uit met de Universiteit van Tilburg bij patiënten met 1 tot 20 hersenmetastasen.

We zijn actief betrokken de Leksell Gamma Knife Society waarvan we het tweejaarlijkse wereldcongres in 2016 hebben georganiseerd en de International Stereotactic Radiosurgery Society (ISRS), waarvan ik bestuurslid ben.

BIG-registratie: 19044369201

Aandachtsgebieden

  • Hersenmetastasen
  • Hypofyse tumoren
  • Receptief primaire hersentumoren
  • Hoge precisie bestralingstechnieken
  • Gamma Knife radiochirurgie

Spreekuren

Maandag t/m vrijdag (uitgezonderd dinsdag) op locatie ETZ Elisabeth.
Afspraak kan gemaakt worden via het secretariaat van het Gamma Knife Centrum Tilburg,
tel. (013) 221 04 00.

Onderzoek & publicaties

Publicaties kunt u vinden op PubMed.

Onderzoek bij patiënten met 1-20 hersenmetastasen:
Patiënten met 1 tot 20 nieuw gediagnosticeerde hersenmetastasen kunnen verwezen worden naar het Gamma Knife Centrum Tilburg. Deze patiënten komen mogelijk in aanmerking voor deelname aan de CAR-Studies (Cognition And Radiation).

Op https://clinicaltrials.gov kunt u met de registratienummers CAR-Study A: NCT02953756 en CAR-Study B: NCT02953717 informatie vinden over de CAR-Studies. Neem voor meer informatie contact op met P.E.J. Hanssens, radiotherapeut-oncoloog, tel. (013) 221 04 00.

Lidmaatschappen

Dr. Hanssens is zeer actief betrokken bij de Leksell Gamma Knife Society Meeting en de International Stereotactic Radiosurgery Society (ISRS), waarvan hij bestuurslid is. Verder is dr. Hanssens lid van de Nederlandse Vereniging van Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Landelijke Werkgroep Neuro Oncologie (LWNO), de European Association of Neuro- Oncology (EANO), de American Society for Radiation Oncology (ASTRO) en de European Society for Radiation Oncology (ESTRO).