Koen Schults
Physician assistant Cardiologie

Snel naar

Over mij

Reeds vele jaren werkzaam binnen de cardiologie in het ETZ, mijn affiniteit zit in de dynamiek, imaging en acute zorg die dit specialisme biedt.

Wat doet een physician assistant?

Het beroep Physician Assistant (PA) ligt volledig in het medische domein. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts in opleiding tot (medisch) specialist (AIOS): opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische OK. De PA zet zich ook in om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijking met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) AIOS. De taken van PA’s worden in de praktijk met de samenwerkende geneeskundig specialist nader bepaald.

BIG-registratie: 59925621881

Aandachtsgebieden

  • Eerste harthulp
  • Imaging (beeldvormende technieken)

Lidmaatschappen

  • NAPA
  • NVVC