dr.ir. M.J.M. de Groot
Klinisch chemicus

Snel naar

Over mij

Als een patiënt bloed laat afnemen of urine inlevert, dan gaat het materiaal eerst naar de apparatuur die bij het onderzoek past. Er vindt analyse van het materiaal plaats. De analist controleert of het resultaat technisch correct is en vervolgens kijkt de klinisch chemicus naar het groter verband van het resultaat.

Slimme vervolgstap

Als we vinden dat de uitslag toelichting verdient, nemen we contact op met de aanvrager. Dit kan de huisarts zijn of een medisch specialist. We overleggen met de arts als we bepaalde resultaten zien waar we specifieke vermoedens bij hebben. We kijken samen wat een slimme vervolgstap is. De resultaten in bloed en urine zijn objectief, maar het moet matchen bij het klinische beeld dat de arts van de patiënt heeft.

Interactie met doorverwijzer

Veel diagnoses worden gesteld op basis van onze resultaten. Ik heb een divers vak waarbij ik een belangrijke bijdrage lever aan de gezondheidszorg. Ik houd me bezig met medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten.

Vanaf het moment dat bloed of ander lichaamsvocht wordt afgenomen tot dat de uitslag van het onderzoek bij de arts arriveert, valt dit materiaal onder de verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus. Ik heb veel interactie met laboratorium medewerkers en heb een adviesfunctie naar de medisch specialist en de huisarts. Een mooi vak, wat mij betreft.

Aandachtsgebieden

  • leer van de hormonen (endocrinologie)