Klinische Fysica

Snel naar

Laatste update 26 april 2024

Klinische Fysica is het specialisme dat zorgt voor brede ondersteuning bij de toepassing van medische technologie op alle ziekenhuisafdelingen. Met behulp van kwaliteitsprogramma’s zien wij erop toe dat de medische apparatuur die in de patiëntenzorg wordt ingezet, veilig is.

We besteden hierbij aandacht aan de beschikbaarheid van moderne technieken en aan het kennisniveau van de gebruiker, vaak een arts of verpleegkundige, om de technologie optimaal en veilig toe te passen. Eventuele risicovolle situaties die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door het gecombineerd gebruik van medische apparatuur, brengen we zorgvuldig in kaart en bespreken we vooraf met de gebruiker.

Samenwerking met andere afdelingen

De vakgroep Klinische Fysica is nauw betrokken bij röntgen-, echo-, MRI- en lasertoepassingen. Wij werken onder andere nauw samen met de afdeling Radiologie om het veilige gebruik van straling te bewaken, de kwaliteit van röntgenbeelden regelmatig te toetsen, en het gebruik van straling zoveel mogelijk te optimaliseren.

Een bijzondere toepassing van straling is het Gamma Knife, waarbij gammastraling gebruikt wordt om tumorcellen onschadelijk te maken. De klinisch fysicus heeft een belangrijke rol in het verifiëren van het behandelplan van individuele patiënten.

Technologische innovatie

Ook op technologisch gebied willen we als ETZ voor onze patiënten altijd op zoek blijven naar mogelijke verbetering en vernieuwing. Als u geïnteresseerd bent in de huidige technologische ontwikkelingen binnen het ziekenhuis, of als u als bedrijf mogelijkheden voor innovatie wilt bespreken, dan kunt u ons daarvoor benaderen.

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 20 80

klinischefysica@etz.nl

Route
Gebouw De Leij, ruimte 1.47

Pagina delen?