AI in het ETZ

Wat betekent AI in het ETZ?

In het ETZ willen we de zorg klaarstomen voor de toekomst en makkelijker toegankelijk maken. Daarom zijn we Koploper op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Maar wat betekent dat eigenlijk?

AI is een technologie die helpt om computers slimmer te maken. Zorgverleners besteden meer dan eenderde van hun tijd aan administratieve taken! Dat is kostbare tijd die ze liever aan patiëntenzorg besteden. Dankzij AI worden zorgverleners in het ETZ ondersteund bij deze administratieve taken. Hoe werkt de communicatie tussen patiënten en zorgverleners via MijnETZ? En hoe bereidt de zorgverlener zich voor op mijn polikliniekbezoek?

Vragen via MijnETZ

Via patiëntenportaal MijnETZ kunnen patiënten vragen stellen aan hun zorgverlener. Deze vragen komen binnen als een soort e-mails in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waar de zorgverlener ze tussen andere werkzaamheden door beantwoordt. Met behulp van AI wordt een conceptantwoord voor de zorgverlener klaargezet, waardoor hij wordt geholpen bij het schrijven van een reactie. De zorgverlener moet het bericht altijd lezen en aanpassen, zodat het altijd een persoonlijk bericht blijft. Wel is de zorgverlener met de hulp van AI minder tijd kwijt aan opzoeken en schrijven.

Bezoek aan de polikliniek

Voordat je bij de zorgverlener op de polikliniek komt, heeft hij of zij zich natuurlijk ingelezen. Dit betekent dat hij alle notities die over jou zijn geschreven moet doornemen. Zo’n voorbereiding kost de zorgverlener al gauw 2 uur per dag. Met behulp van AI kunnen samenvattingen van deze notities worden gemaakt, wat tijd bespaart voor de zorgverlener. We zorgen ervoor dat deze samenvattingen nauwkeurig en traceerbaar zijn, zodat de zorgverlener altijd kan controleren of ze kloppen.


Veelgestelde vragen en antwoorden over AI in het ETZ

Met AI bedoelen we in dit geval ‘ Generatieve AI  in het patiëntendossier.’

Wordt de zorgverlener vervangen door de computer?
Nee, zeker niet! De werkdruk in de zorg neemt toe door het groeiende aantal patiënten en het afnemende aantal zorgverleners. Door zorgverleners te helpen met administratieve taken, creëren we meer tijd voor direct patiëntencontact.

Kan AI zelf antwoorden verzinnen?
Nee. Door het model zeer zorgvuldige instructies te geven en uitgebreid te testen, zijn de antwoorden even nauwkeurig als die van de zorgverlener zelf. Bovendien controleert de zorgverlener altijd het bericht voordat het wordt verzonden.

Geeft AI medisch advies?
Nee, wettelijk gezien is dit niet toegestaan. We gebruiken AI alleen om zorgverleners te helpen bij administratieve taken.

Wat merk ik als patiënt van de inzet van AI?
In het begin merk je waarschijnlijk niet veel. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat de zorgverlener meer tijd heeft voor direct contact met jou als patiënt, door minder tijd te besteden aan computers.

Van wie krijg ik antwoord op mijn vragen?
Je krijgt altijd antwoord van je zorgverlener. Maar hij wordt geholpen door AI bij het verzamelen van informatie en het opstellen van het bericht. De zorgverlener controleert altijd het bericht voordat het wordt verzonden.

Kan ik het antwoord van de zorgverlener vertrouwen?
Ja, het antwoord komt altijd van je zorgverlener, maar hij wordt geholpen door AI bij het verzamelen van informatie en het opstellen van het bericht. De zorgverlener controleert altijd het bericht voordat het wordt verzonden.

Kijkt de zorgverlener zelf naar de antwoorden?
Ja, dat moet hij! De zorgverlener controleert altijd het bericht voordat het wordt verzonden.

Hoe weet ik of de antwoorden kloppen?
Het antwoord komt altijd van je zorgverlener, maar hij wordt geholpen door AI bij het verzamelen van informatie en het opstellen van het bericht. De zorgverlener controleert altijd het bericht voordat het wordt verzonden.

Heeft het AI-model toegang tot mijn medisch dossier?
Nee! We gebruiken een beveiligd en afgeschermd AI-model. Hierdoor blijven de gegevens binnen de digitale muren van het ETZ. We sturen instructies naar dit model met behulp van een beveiligde sleutel, dus het model kan niet bij het dossier en slaat geen gegevens op. Ook wordt het model niet getraind met de data die het ontvangt.

Zijn mijn medische gegevens veilig?
Ja! Alles gebeurt binnen de digitale muren van het ETZ, dus niemand anders heeft toegang tot jouw medische gegevens. Hier wordt door onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) zorgvuldig op toegezien. De FG is betrokken bij alle AI-initiatieven waarbij persoonsgegevens verwerkt worden.

Hoe leren zorgverleners om te gaan met AI?
Het ETZ geeft scholing aan alle medewerkers over AI, zodat ze weten wat het kan en vooral wat het niet kan. Zo zorgen we voor verantwoord en veilig gebruik van AI binnen het ETZ.