Verminderd zicht bij kinderen

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Verminderd zicht ontstaat doordat het beeld dat het oog binnenkomt niet precies op het netvlies valt. Dit geeft een onscherp beeld.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken:

  • verziendheid (hypermetropie);
  • bijziendheid (myopie);
  • cylinderafwijking (astigmatisme);
  • lui oog;
  • oogheelkundige afwijkingen;
  • combinaties van bovenstaande.

Klachten

Op jonge leeftijd hebben kinderen geen klachten. Ze zijn hiermee geboren en weten niet beter. Pas als het kind ouder wordt en naar school gaat, vaak vanaf groep 3, kan het zelf aangeven dat het zicht minder is bij bijvoorbeeld op het bord kijken of valt het de ouders of de leerkracht op dat het kind mogelijk minder ziet.  Maar bij de meeste kinderen met verminderd zicht wordt dat al ontdekt op het consultatiebureau of bij de jeugdarts.

Onderzoek

Tijdens het eerste bezoek doet de orthoptist verschillende onderzoeken zoals de oogstand bepalen met een fixatielampje, dieptezien, gezichtsscherpte en mogelijke brilafwijking met oogdruppels. Ook onderzoekt de oogarts de gezondheid van het oog.

Het totale onderzoek inclusief het inwerken van de oogdruppels duurt ongeveer anderhalf uur. De vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten. Het druppelonderzoek wordt over het algemeen één keer per jaar herhaald. De orthoptist geeft dat van tevoren aan. De totale duur is ongeveer één uur.

Behandeling

Meestal krijgt je kind een bril. Met het brilrecept kun je naar de opticien om samen met je kind een leuke bril uit te zoeken. Als bij een volgende controle blijkt dat je kind ondanks de bril met één oog niet goed ziet, is een lui oog aanwezig en moet een behandeling gestart worden met oogpleisters.

Folders

Meer informatie