Tandtransplantatie

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Orthodontisten behandelen patiënten waarbij vaak één of meerdere tanden (of kiezen) niet zijn aangelegd. Wat dan mogelijk is, is om tanden te transplanteren naar een andere plaats in de kaak om zo meer symmetrie te verkrijgen. Het voordeel is dan dat een duur implantaat niet meer nodig is.

Het nadeel is dat tandtransplantaties geen 100 procent slagingskans hebben; het getransplanteerde element (tand of kies) kan alsnog verloren kan gaan. De meeste transplantaties zijn kleine kiezen van de bovenkaak die naar de onderkaak worden verplaatst. Een voldoende ontwikkeling van het te transplanteren gebitselement is noodzakelijk.

Voordat we starten met de ingreep, bespreken we je medische voorgeschiedenis. Verder wordt kort de operatie uitgelegd en de aan de ingreep verbonden risico’s besproken.

De behandeling

Het is noodzakelijk dat de orthodontist eerst voldoende ruimte heeft gemaakt op de onderkaak om de tand te kunnen plaatsen. Je orthodontist geeft dan aan wanneer je behandeld kan worden. Een tand of kies transplanteren kan zowel poliklinisch als onder narcose plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de ligging van de te transplanteren elementen in de kaak.

Bij deze behandeling wordt een tand uit uw bovenkaak voorzichtig verwijderd en op de juiste locatie in de onderkaak geplaatst. De tand staat hierna gedraaid en dieper in de kaak, waardoor hij goed vastgroeit en geen druk erop kan komen.

Over de tand wordt een oplosbare hechting geplaatst. De hechting geeft de eerste week extra steun. Gedurende een week mag je alleen zachte voeding gebruiken.

Na de behandeling

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Je kunt last krijgen van:

  • napijn;
  • zwelling van het gezicht;
  • enige temperatuurverhoging;
  • wat nabloeden: het speeksel kan de eerste dag na de ingreep nog wat rood zijn.De klachten zijn het hevigst twee tot drie dagen na de dag van behandeling. Daarna wordt het geleidelijk beter.

Gedurende zes weken mag je geen harde voeding gebruiken aan de kant waar de tand is geplaatst, zoals pinda’s, harde groenten, taai vlees, harde broodjes en appels.

Het vervolg

Als de tand/kies goed is vastgegroeid, kan de orthodontist deze in de juiste stand zetten met een beugel.

Mondverzorging

De mond schoonhouden is erg belangrijk. Je kunt de tanden met een zachte tandenborstel gewoon poetsen. Aanvullend kun je spoelen met lauw zout water (een flinke theelepel zout oplossen in een glas lauw water). Reinig demond na alle maaltijden én ’s avonds voor het slapen gaan. Eventueel krijg je een recept mee voor een mondspoeling.

Roken

Je mag de eerste vijf dagen na de behandeling niet roken. Dat heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.

Pijnbestrijding

Als je pijn hebt, kun je een tablet paracetamol innemen, behalve als de MKA-chirurg je een andere pijnstiller heeft voorgeschreven. Gebruik geen Aspirine® want dat geeft een grotere kans op nabloeding. Neem de pijnstiller voordat de verdoving volledig is uitgewerkt.

Complicaties

Er kan een nabloeding optreden. Als dit gebeurt, vouw dan een verbandgaas dubbel of een zakdoek en leg deze op de operatiewond. Druk dit daarna gedurende dertig minuten stevig aan. Als dit niet helpt, bel dan de polikliniek MKA-chirurgie.

Ook kan de getransplanteerde tand loskomen. In dat geval is de behandeling helaas mislukt. Neem ook in dat geval contact met ons op. Neem ook contact op met de polikliniek bij een van de volgende situaties:

  • de klachten nemen na twee of drie dagen toe;
  • de zwelling neemt niet af;
  • je krijgt koorts boven de 38,5°C;
  • je maakt je zorgen.

Kosten

Het transplanteren van tanden uitgevoerd door de MKA-chirurg is vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende tandartsverzekering is hiervoor niet nodig. Wel is het zo dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken.

meer informatie

Meer informatie over het specialisme Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.