Leverkanker

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Bij de diagnose en behandeling van leverkanker wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire leverkanker (ook wel levermetastasen). Bij primaire leverkanker ontstaat de kanker, in de vorm van een kwaadaardige tumor, in de lever. Secundaire leverkanker is kanker in de lever die ontstaat door uitzaaiingen van kanker elders in het lichaam. Losgeraakte kankercellen worden via de bloedbaan en lymfevloeistof door het lichaam getransporteerd en vormen vervolgens nieuwe tumoren in de lever.

Primaire leverkanker wordt niet in ons ziekenhuis behandeld. Wij sturen patiënten met primaire leverkanker door naar het Erasmus MC in Rotterdam. Secundaire leverkanker, ook wel levermetastasen, worden wel in ons ziekenhuis behandeld. De behandeling bestaat voornamelijk uit het geven van chemotherapie.

Oorzaken

Oorzaken van primaire leverkanker

Primaire leverkanker komt twee keer zo vaak voor bij mannen dan bij vrouwen. Primaire leverkanker ontstaat meestal als gevolg van een chronische leverziekte. Meer dan 60 procent van de mensen met primaire leverkanker heeft ook levercirrose. Ook kan de kanker ontstaan zonder dat er sprake is van een onderliggende leverziekte. Vaak wordt bij deze patiënten de ziekte pas laat ontdekt omdat geen controle plaatsvindt. Primaire leverkanker komt vooral voor bij mensen met levercirrose als gevolg van de volgende aandoeningen:

 • chronische hepatitis B of C
 • chronisch alcoholgebruik
 • ijzerstapelingsziekte (Hemochromatose)
 • stofwisselingsziekten

Oorzaken van secundaire leverkanker

Wanneer een kwaadaardige tumor door een bloedvat of lymfevat groeit, kunnen kankercellen losraken. Deze losgeraakte kankercellen kunnen zich via het bloed of lymfevloeistof door het lichaam verspreiden. Op een andere plek in het lichaam kan dan een uitzaaiing ontstaan. De lever is een orgaan waar veel bloedvaten doorheen lopen. Uitzaaiingen van andere vormen van kanker ontstaan daarom regelmatig in de lever.

Klachten

Onderstaande symptomen kunnen ontstaan bij leverkanker. De klachten zijn afhankelijk van de plaats, de grootte en het aantal tumoren in de lever. Heb je langer dan twee weken last van onderstaande symptomen, neem dan contact op met de huisarts.

 • een opgezette lever en buikpijn
 • misselijkheid en braken
 • verminderde eetlust
 • onverklaarbaar gewichtsverlies
 • algehele zwakte en vermoeidheid
 • jeuk en geelzucht

Behandeling

De volgende behandelingen worden toegepast bij secundaire leverkanker (levermetastasen):

 • Chemotherapie.  Als behandeling voor levermetastasen kan chemotherapie gegeven worden. De soort chemo en de frequentie wordt samen met de internist op elke individuele patiënt afgestemd.
 • Chirurgie. Als het aantal levermetastasen beperkt is, kan bij darmkanker overwogen worden de uitzaaiingen chirurgisch te verwijderen. Patiënten worden hiervoor naar centra in de omgeving verwezen in onderling overleg met de chirurgen van die centra (Amphia in Breda en Erasmus MC in Rotterdam).
 • Ook bij uitzaaiingen van darmkanker kan als de ziekte beperkt is tot alleen de lever en er geen chemotherapeutische opties meer mogelijk zijn, gekozen worden voor behandeling met Yttrium. Dit is een radioactief stofje dat via de bloedbaan lokaal wordt ingebracht met het doel de metastasen kleiner te maken. Dit vindt plaats op locatie Elisabeth in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht.

Meer informatie