Laparoscopie

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Bij een laparoscopie kijken we met een kijkbuis (laparoscoop) via de navel in je buik. Deze ingreep verrichten we altijd onder volledige verdoving. Om de binnenkant van de buik zichtbaar te maken, brengt de gynaecoloog eerst gas (CO2) in jouw buik zodat een ruimte ontstaat. Daarna brengt hij of zij de laparoscoop in en sluit deze aan op een camera. Het beeld is dan op een televisiescherm te zien.

Belangrijke redenen om een laparoscopie uit te voeren zijn:

  • buikpijn
  • verdenking op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  • steeldraai van de eierstok
  • endometriose
  • het uitblijven van zwangerschap.

Bij een diagnostische laparoscopie kijken we uitsluitend naar de baarmoeder, de eierstokken en de eileiders.

We kunnen eileiders testen op doorgankelijkheid en beweeglijkheid. Als de eileiders wel open zijn, maar helemaal verkleefd, kan dit een belemmering voor zwangerschap zijn. Verder kunnen we met een laparoscopie vaak ook de blindedarm, lever en galblaas in beeld brengen.