Kroon

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Op welke manieren kun je een kroon plaatsen?

Wanneer bij jou een tand of kies is verwijderd, zit er een holte op die plaats. Dat kan nadelig zijn voor het kauwen, maar ook voor het uiterlijk. Om deze tand of kies te vervangen is een aantal oplossingen mogelijk. Vaak heeft een implantaat de voorkeur. Er zijn drie opties:

  • oplossing met implantaat;
  • oplossing zonder implantaat;
  • oplossing met een plaatprothese.

Oplossing met implantaat

Tandheelkundige implantaten zijn schroeven gemaakt van chirurgisch titanium. Deze implantaten worden met een kleine ingreep, onder plaatselijke verdoving, in het bot van de kaak aangebracht. Na een genezingsperiode van drie maanden zijn deze implantaten vastgegroeid in het kaakbot. Afhankelijk van het gebruikte systeem steekt het bovenste deel van het schroefje door het tandvlees heen, of wordt het implantaat in zijn geheel onder het tandvlees geplaatst. Hierop bevestigt de tandarts een opbouw waarvan hij een afdruk kan maken. Daarop wordt een kroon of brug gezet.

Voordeel implantaat

Het voordeel van implantaten is dat er aan de buurtanden of kiezen niet geslepen hoeft te worden en dat het bot in de kaak behouden blijft. Het resultaat is esthetisch zeer fraai.

Botopbouw

Soms is er niet voldoende bot aanwezig om direct het implantaat te plaatsen. Er is dan eerst een botopbouw nodig.

Kosten van een kroon

Voor het plaatsen van implantaten (inclusief afdekschroef) gelden vaste tarieven. Implantaten moet je over het algemeen zelf betalen. Soms biedt de zorgverzekering mogelijkheden om de kosten te vergoeden. Je MKA-chirurg informeert je hierover.

Oplossing zonder implantaat

Een kroon kan ook worden geplaatst zonder implantaat. Dat gebeurt dan door middel van een brug.

Kroon- en brugwerk

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Pijlers zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op de pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Die bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Voor- en nadelen

Het voordeel van kroon- en brugwerk is dat er geen chirurgie voor nodig is.

Het nadeel is dat de beide buurtanden of kiezen (‘de pijlers’) afgeslepen moeten worden, wat ongunstig is. Vaak is na beslijping van de tand of kies een wortelkanaalbehandeling nodig. Dat heeft een ongunstige invloed op de tand of kies. Verder neemt het bot bij het brugtussendeel onder invloed van de tijd af. Dit is esthetisch vaak minder fraai. Ook is het zo dat als iets gebeurt met een van de pijlers van het brugwerk, een groot deel van het brugwerk verloren kan gaan.

Voor kroon- en brugwerk verwijzen wij je naar je eigen tandarts.

Plaatprothese/frameprothese

De plaatprothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn de kunsttanden en -kiezen vastgezet. De gehele plaatprothese rust op het slijmvlies van de mond. Die zit eventueel met ankertjes vast aan overgebleven tanden of kiezen en wordt dan een frameprothese genoemd.

Voor- en nadelen

Omdat de plaatprothese geheel op jouw tandvlees steunt, kan dat makkelijk tot tandvleesproblemen leiden. Je tandvlees moet de kracht opvangen die wordt veroorzaakt door het kauwen. Ook slinkt het bot onder de plaatprothese in de tijd verder. Een ander nadeel is dat voedsel gemakkelijk onder de plaatprothese blijft zitten.

Een voordeel is dat geen operatie ervoor nodig is en de kosten laag zijn.

Wij passen de frameprothese vaak toe als tijdelijke voorziening om de periode tussen het plaatsen van een implantaat en de plaatsing van de kroon te overbruggen.

Meer informatie

Meer informatie over het specialisme Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.