Keel- en neusamandelen (kind)

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

De keel- en neusamandelen zijn deel van het lymfesysteem en bedoeld om binnendringende ziekteverwekkers zoveel mogelijk op te vangen en onschadelijk te maken. De keelamandelen zijn zichtbaar als knobbels links en rechts achter in de keel. De neusamandel bevindt zich achter de neus en is niet zichtbaar.

Klachten

Wanneer de amandelen de hoeveelheid binnendringende ziekteverwekkers niet meer aankunnen, raken ze zelf ontstoken. Zo ontstaat een forse zwelling. Is dit het geval bij de neusamandel, dan kan je kind last hebben van een voortdurende of telkens optredende verkoudheid met een vieze neus. Andere klachten zijn slecht slapen, snurken, veel door de mond ademen of oorontstekingen.

Heeft je kind vooral last van de keelamandelen? Dan bestaan de klachten meestal uit herhaalde perioden van keelpijn met slikklachten en temperatuurverhoging. De keelamandelen kunnen voortdurend in een meer of minder ontstoken toestand verkeren. Je kind is vaker moe, heeft minder honger en kampt met een slechte adem. In de hals zijn vaak verdikte lymfeklieren te voelen.

Ook kan er sprake zijn van ademstilstand. Een tijdelijke ademstilstand (apneu) is bij kinderen niet normaal en wordt meestal veroorzaakt door te grote keelamandelen. Wanneer sprake is van apneus bij kinderen is vrijwel altijd een operatie noodzakelijk om de keelamandelen te verwijderen.

KNO-arts onderzoekt kindje

Behandeling

Onze zorgprofessionals proberen de klachten bij je kind eerst te verhelpen met medicijnen. Lukt dit niet? Dan kan de keel-, neus-, en oorarts (KNO-arts) de keel en/of neusamandelen operatief verwijderen.

Kan mijn kind wel zonder keelamandelen?

Ja, er blijft namelijk ook na het verwijderen van de keelamandelen voldoende weefsel over dat een soortgelijke functie heeft bij het bestrijden van binnendringende ziektekiemen. Denk aan de tongamandelen en de lymfeklieren in de hals. Bovendien hebben kinderen met regelmatig of chronisch ontstoken keelamandelen meer last dan plezier van hun keelamandelen.

Film

Bekijk de informatiefilm over KNO operaties bij kinderen.

Specialismen