Insectenallergie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Wanneer iemand een allergie heeft voor wespen of bijen, reageert het lichaam met een uitgebreide allergische reactie wanneer een van deze insecten steekt. Er kunnen galbulten over het hele lichaam ontstaan. Ook kan een astma-aanval optreden, de keel kan zwellen en iemand kan in shock raken. Er is zelfs een kans om te overlijden aan de gevolgen van een insecten steek.

Diagnose

Het is belangrijk om de oorzaak van de allergische klachten te kennen. Zo kunnen we jou een goed advies geven. Jouw medische voorgeschiedenis is dan van belang om de diagnose te kunnen vaststellen. Hieruit blijkt al vaak welke allergie aan de basis ligt van de klachten. De arts stelt jou veel vragen over de omgeving, leefgewoonten, beroep, ingenomen medicijnen, eerder doorgemaakte ziekten, de aard van de klachten, de omstandigheden waaronder de klachten optreden, verband tussen klachten en het seizoen, huisdieren, en of de ouders allergie(ën) hebben of hadden.

Onderzoek

We voeren op de polikliniek Allergologie diverse testen uit. Zo kunnen bloed- en huidtesten gedaan worden met verschillende allergenen. Vraag je allergoloog voor meer informatie.

Behandelingen

Patiëntfolders