Echocardiogram via de borstkas

Snel naar

Laatste update 10 mei 2024

Binnenkort wordt u in het ETZ verwacht voor een echocardiogram via de borstkas.

Wat is een echocardiogram?

Een echocardiogram is een hartonderzoek waarbij door middel van geluidsgolven het hart kan worden afgebeeld. Dit onderzoek maakt het mogelijk de werking van de hartspier en de kleppen te beoordelen.

Voorbereiding

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op dit onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hartecholaborant; hij/zij is gespecialiseerd in het maken van echo’s. Voor het onderzoek trekt u uw bovenkleding uit en gaat u liggen op een onderzoekstafel. Nadat een drietal elektrodeplakkers op uw borstkas zijn bevestigd, mag u op uw linkerzijde op de onderzoekstafel gaan liggen. De elektrodeplakkers zorgen ervoor dat, gedurende het onderzoek, uw hartritme wordt vastgelegd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een transducer, een soort microfoon die geluidsgolven uitzendt. Op deze transducer wordt gel aangebracht wat zorgt voor een optimale geluidsoverdracht. Het licht is tijdens het onderzoek gedimd om een duidelijk beeld op de monitor te krijgen. Voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van uw hart, moet u soms uw adem inhouden of iets gaan verliggen.

Tijdens het onderzoek kan ook met geluidsgolven naar de kleppen geluisterd worden, ook wel een Doppler onderzoek genoemd. Met deze techniek wordt gekeken hoe snel het bloed langs de kleppen stroomt.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt maximaal 45 minuten.

Risico’s en bijwerkingen

Er zitten voor zover bekend geen risico’s aan een echocardiogram.

Na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens uw bezoek aan polikliniek Cardiologie.Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Cardiologie. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

De telefoonnummers zijn:

  • Locatie Elisabeth, polikliniek Cardiologie/functieonderzoek: (013) 539 80 33
  • Locatie TweeSteden, afdeling Echocardiografie: (013) 465 51 43