Dynamic Interpersonal Therapy (DIT – Individueel)

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

DIT is een in tijd beperkte psychodynamische vorm van psychotherapie en is bedoeld om mensen met emotionele en relationele problemen te helpen. DIT is in eerste instantie ontwikkeld voor het behandelen van depressieve klachten en angststoornissen, maar kent inmiddels meerdere toepassingen, bijvoorbeeld voor aanhoudende lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Eén van de belangrijkste ideeën achter psychodynamische psychotherapie is dat als iets erg pijnlijk is we de neiging hebben te doen alsof we het niet zien. Meestal zijn we ons daar wel bewust van, maar soms lukt het ons dit zo goed te doen dat wat pijnlijk is helemaal uit zicht is. We hebben dat dan volledig uit ons bewustzijn verdrongen, terwijl die pijnlijke ervaring uit het verleden ons onbewust in het heden wel kan blijven beïnvloeden. Bijvoorbeeld als het gaat om wat we voelen en hoe we ons gedragen. DIT biedt mensen een veilige plek aan om openlijk te praten over wat ze voelen en denken en te onderzoeken wat daar (onbewust) aan ten grondslag zou kunnen liggen. Dit kan helpen om te begrijpen wat de oorzaak van hun moeilijkheden en klachten zou kunnen zijn.

In de beginfase van de DIT-behandeling wordt een concrete behandelfocus gemaakt. De zogenaamde IPAF. Een IPAF is een Interpersoonlijke en Affectieve Focus waarmee een patroon beschreven wordt waarin naar voren komt hoe je zichzelf ziet/beleeft in het contact met anderen, hoe de ander daarin past en met welke emoties dit patroon gepaard gaat. Tevens wordt in de IPAF beschreven wat je in dit patroon anders zou willen (‘verlangen’).

Per slot van rekening is het niet de bedoeling van DIT je problemen weg te nemen – iedereen heeft problemen waarmee hij/zij om moet gaan. Wij hopen dat je leert om beter met problemen om te gaan en zo niet opnieuw zodanig in de problemen te komen.