Druppelonderzoek met Atropine oogdruppels

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Met een druppelonderzoek wordt de sterkte van de ogen bepaald. Het vermogen van de ooglens om scherp te stellen (accommodatie) wordt daardoor uitgeschakeld. Dat is nodig omdat de accommodatie de sterkte van het oog, en dus de meting, kan beïnvloeden.

Onderzoek

Twee dagen vooraf aan het onderzoek druppel je ‘s morgens en aan het einde van de (mid)dag in beide ogen één druppel. Een dag later herhaal je dat. Op de dag van het onderzoek druppel je ‘s morgens in beide ogen één druppel. In totaal vijf druppels per oog. De orthoptist bepaalt de sterkte van de ogen met behulp van een computer of houdt enkele glaasjes voor het oog en kijkt met een lampje.

Uitslag

Op de dag van de laatste druppel is een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Direct na het onderzoek krijg je de uitslag van de orthoptist.

Nazorg

Als de druppels goed ingewerkt zijn, is de pupil groot. Je kind kan hierdoor last hebben van licht en wazig zien. Bij zonnig weer is het daarom aan te raden een zonnebril en/of pet met klep op te zetten. De wijde pupil (overgevoeligheid voor licht) en het wazig zien verdwijnen langzaam nadat gestopt is met druppelen, maar kan nog twee weken aanhouden.

Complicaties

Het flesje Atropine® oogdruppels altijd buiten het bereik van kinderen houden. De druppels zijn bij inname via de mond ZEER giftig! Gebeurt dat toch, neem dan direct contact op met de huisarts.
Als uw kind een hartafwijking heeft, druppel dan niet en neem contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Overgevoeligheid voor de druppels treedt zelden op. Als een kind toch overgevoelig is voor de druppels, dan kunnen de volgende reacties optreden: koorts, sufheid, braken, rode uitslag in het gezicht of op de armen, diarree en een droge mond (veel willen drinken). Als een van deze symptomen optreedt, stop dan met druppelen en neem contact op met de huisarts.

Duur onderzoek

Het onderzoek om de oogsterkte te bepalen duurt ongeveer tien minuten.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het druppelen doe je zelf thuis. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde, afdeling Orthoptie.

Folders