Wachttijden

Per augustus 2021 is de nieuwe, landelijke regeling over de wacht- en toegangstijden in werking getreden. De NZA brengt hiermee de wachttijden van alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op één plek bij elkaar. De wachttijden zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden

Wachttijden door corona niet actueel

De wachttijden voor de behandelingen zijn gebaseerd op cijfers voor de komende 2 maanden. Door corona hebben wij alleen spoedbehandelingen uit kunnen voeren. Hierdoor geven de wachttijden dus een vertekend beeld.
Voor patiënten zonder spoedverwijzing is het op het moment niet mogelijk om een wachttijd af te geven. Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer word ik geopereerd?

Heb je vragen over de wachttijd voor je operatie? Kijk dan op de pagina van de operatiekamers

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken.
Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.