Wachttijden

Per augustus 2021 is de nieuwe, landelijke regeling over de wacht- en toegangstijden in werking getreden. De NZA brengt hiermee de wachttijden van alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op één plek bij elkaar. De wachttijden zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden

Wanneer word ik geopereerd?

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken.
Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.