Voeding op de kinderafdeling

Goede voeding is een belangrijke voorwaarde voor een optimale groei en ontwikkeling van uw kind. 
Ziek zijn heeft invloed op de voedingsbehoefte van uw kind en/of maakt dat eten soms niet goed lukt. Daardoor kan het nodig zijn dat uw kind wordt doorverwezen naar de kinderdiëtist.

De kinderdiëtist is gespecialiseerd in voeding- en dieetadvisering voor (te vroeggeboren) zuigelingen, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en jongeren tot 18 jaar. De kinderdiëtist heeft naast specifieke kennis ook veel ervaring in het werken met kinderen. We werken nauw samen met diverse andere disciplines zoals kinderarts, (gespecialiseerd) verpleegkundige, logopedist, pedagogisch hulpverlener, psycholoog, pedagogische medewerker. Hierdoor kunnen we een hoge kwaliteit van zorg leveren.

Kinderdiëtisten

In het ETZ zijn 2 kinderdiëtisten werkzaam.

Karin Janzen

Moniqué van der Mast

Karin Janzen en Moniqué van der Mast

De kinderdiëtist werkt zowel klinisch als poliklinisch, altijd op verwijzing van de kinderarts.
Waarvoor kunt u bij ons terecht:

Verwijsbeleid polikliniek

 • Afwijkende groeicurve, groeiachterstand, ondervoeding
 • Anorexia nervosa en eetstoornissen
 • Eetproblemen
 • Complexe voedingszorg bij geretardeerde kinderen
 • Complexe ziekten maag-/darmkanaal
 • Stofwisselingsziekten/mitochondriële ziekten

Verwijsbeleid kliniek

 • Alle vormen van failure to thrive (o.b.v. verminderde intake, spugen, syndromale aandoeningen, stofwisselingsziekten, cardiale problematiek, eetproblemen)
 • Sondevoeding zowel acute zorg als chronische zorg
 • TPV
 • Alle indicaties waarbij een verminderde intake en/of verhoogde behoefte de voedingstoestand negatief beïnvloed
 • Ziekten maagdarmkanaal zoals GOR, diarree, IBD

Verder komen we automatisch in consult bij

 • Obstipatie
 • Anorexia nervosa/ eetstoornis
 • Ziekte van Crohn/ Colitus ulcerosa
 • Strong kids score hoog kinderen > 1 jaar
 • Strong kids score matig en hoog kinderen < 1 jaar
 • Hongerprovocatie

Als u kind Diabetes Mellitus type I heeft, dan krijgt u hiervoor begeleiding van een gespecialiseerde diabetes diëtist.