Logistiek & Inkoop

De afdeling Logistiek & Inkoop van de ziekenhuisapotheek zorgt voor het efficiënt en goedkoop inkopen van het benodigde assortiment aan geneesmiddelen, het formularium, en regelt het beleveren van de juiste geneesmiddelen aan de juiste afdeling en/of aan de juiste patiënt. Daarnaast heeft de afdeling een aparte verpakkingsafdeling, waar alle geneesmiddelen die nog niet gebarcodeerd aangeleverd worden door de leveranciers voorzien worden van een scanbare barcode op elke tablet of ampul.
Op de afdeling werken in totaal ongeveer 25 mensen, waaronder logistiek medewerkers, inkooppersoneel en medewerkers van de verpakkingsafdeling. De teamleider, het hoofd logistiek en de ziekenhuisapotheker met aandachtsgebied logistiek & inkoop, sturen de afdeling aan.

De ziekenhuisapotheek heeft meerdere klanten en afnemers, waaronder het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, diverse verpleeg- en verzorginstellingen en andere instellingen of apotheken. Deze complexe logistiek maakt het noodzakelijk dat een strak transportschema en een goede planning van bestellingen en orders wordt gehanteerd.

Het grootste deel van alle geneesmiddelen wordt via de groothandel aangeleverd. Daarnaast zijn er middelen - met name met een groot volume - die rechtstreeks worden afgegeven bij de ziekenhuisapotheek.
Jaarlijks worden met alle afzonderlijke leveranciers prijsafspraken gemaakt.

Voor een optimaal assortiments- en voorraadbeheer van geneesmiddelen is een goede afstemming tussen klant en ziekenhuisapotheek noodzakelijk. Nieuwe behandelrichtlijnen kunnen impact hebben op de hoeveelheid en het soort gebruikte geneesmiddelen.
Om de voorraden goed te kunnen beheren, is het noodzakelijk de voorraadruimtes en magazijnen zo netjes en overzichtelijk mogelijk te houden. Het is zeer belangrijk om verwisselingen van middelen en door elkaar raken van geneesmiddelen te voorkomen.

Het team van Logistiek & Inkoop

Levering aan derden

Levering geregistreerde geneesmiddelen

Ziekenhuisapotheek mag geen geregistreerde handelspreparaten aan collegae openbare apotheken doorleveren. Dit mag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet aangezien de Ziekenhuisapotheek geen groothandelsfunctie c.q. groothandelsvergunning heeft.
Indien een openbare apotheker toch voornemens is om een geregistreerd handelspreparaat van de Ziekenhuisapotheek te betrekken, moet gebruik gemaakt worden van een formulier waarop een motivatie voor de aanvraag ingevuld dient te worden.
De dienstdoende apotheker zal vervolgens uitzoeken of het om een nood-/spoedsituatie gaat en of de openbare apotheek alles redelijkerwijs in zijn macht zijnde gedaan heeft om op de reguliere wijze aan het preparaat te komen.
De dienstdoende apotheker zal vervolgens een afweging c.q. beslissing nemen tot wel of geen levering, ook o.a. kijkend naar de behoefte en daarmee leveringsgaranties voor de eigen klinisch opgenomen patiënten van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis.

 

Assortiment Apotheek

Assortimentswijzigingen

Verzoeken voor nieuwe A-middelen (middelen die op voorraad liggen op de afdeling zelf) of B-middelen (middelen die specifiek op naam van de patiënt worden voorgeschreven), verhogen of verlagen van potgroottes etc. kunt u mailen.

Leenlijsten, noodkastlijsten en voorraadoverzichten

De leenlijsten en noodkast lijsten zijn nu te vinden in OnsEPD. In de bibliotheek kunnen ze worden gevonden als wordt gezocht op leenlijst of noodkast. Kies bij openen voor "alles laden".

De volledige titels zijn:

ETZ Elisabeth

 • ETZ RX Leenlijst Elisabeth
 • ETZ RX E CENTRALE ZH-APOTHEEK/NOODKAST VOORRAADOVERZICHT

ETZ TweeSteden

 • ETZ RX Leenlijst TweeSteden
 • ETZ RX T NOODKAST VOORRAADOVERZICHT

ETZ locatie TweeSteden Waalwijk

 • ETZ RX Leenlijst Waalwijk
 • ETZ RX W NOODKAST VOORRAADOVERZICHT

 • A

  Geen resultaten
 • B

  Geen resultaten
 • C

  Geen resultaten
 • D

  Geen resultaten
 • E

  Geen resultaten
 • G

  Geen resultaten
 • H

  Geen resultaten
 • I

  Geen resultaten
 • J

  Geen resultaten
 • K

  Geen resultaten
 • L

  Geen resultaten
 • M

  Geen resultaten
 • N

  Geen resultaten
 • O

  Geen resultaten
 • P

  Geen resultaten
 • Q

  Geen resultaten
 • R

  Geen resultaten
 • S

  Geen resultaten
 • T

  Geen resultaten
 • U

  Geen resultaten
 • V

  Geen resultaten
 • W

  Geen resultaten
 • X

  Geen resultaten
 • Y

  Geen resultaten
 • Z

  Geen resultaten