Bevolkingsonderzoek darmkanker

Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groter en vaak minder zwaar. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Met dit onderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. 

Zelfafnametest

Bloed in de ontlasting kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. Hiervoor is de zelftest nodig. Deelname aan dit bevolkingsonderzoek is gratis en vrijwillig. Het vooronderzoek bestaat uit een ontlastingstest. Hiermee wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. Dat is niet altijd te zien met het blote oog. Daarom wordt het onderzocht in het laboratorium. De test toont geen kanker aan, maar de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Vervolgonderzoek in het ziekenhuis is nodig om te kijken waardoor bloed in uw ontlasting zit.

In de uitslagbrief staat wanneer uw afspraak is voor het intakegesprek. Hierin staat ook hoe u deze afspraak kunt wijzigen via het bevolkingsonderzoek.

Intakegesprek

Het ETZ wil u zo goed mogelijk voorbereiden voor het intakegesprek en mogelijke vervolgonderzoek. We gebruiken hiervoor van een digitale voorlichtingsfilm en vragenlijst. We sturen je tijdig deze voorbereiding toe. Stuur daarom minstens 1,5 week vooraf aan de intake een e-mail naar bvointake@etz.nl. U krijgt dan een e-mail met een uitnodiging voor de digitale voorlichting en vragenlijst.  Als u (of een naaste familielid) geen e-mailadres heeft, meld u zich 30 minuten voor de intake bij de polikliniek MDL.

Tijdens het intakegesprek neemt een gespecialiseerd verpleegkundige Maag-Darm-Leverziekten uw medische gegevens door en stelt het vervolgbeleid vast. Het vervolgonderzoek bestaat meestal uit een colonscopie. Een colonscopie is een onderzoek van de gehele dikke darm. Het wordt uitgevoerd met een soepele slang, met op het eind een kijker en een lampje (een endoscoop). Hiermee kan de arts in de dikke darm kijken en eventuele afwijkingen zoals poliepen opsporen of uitsluiten. Vaak is het mogelijk meteen te behandelen. Tijdens intake wordt in overleg met u een afspraak gemaakt voor het vervolgonderzoek. 

Patiëntenpas

Bent u nog niet bekend in het ETZ of heeft u nog geen ETZ-patiëntenpas (met pasfoto)? Maak dan voor aanvang van de intake een pas aan bij de afdeling Patiëntenregistratie in de centrale hal. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Meld u vervolgens met de patiëntenpas aan bij de aanmeldzuil voor uw afspraak. 

Medicatie

Gebruikt u medicatie? Laat dan vooraf aan het polikliniekbezoek uw medicijngebruik controleren. Dat doet u door ruim op tijd, liefst een half uur voor uw afspraak, naar het ziekenhuis te komen. We doen dit om uw huidige en actuele medicijngebruik op te nemen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Gebruikt u geen medicijnen of zijn de medicijnen al gecontroleerd? Dan is deze medicijnencheck niet meer nodig. Meer informatie over de medicijncheck vindt u op onze website.

Meer informatie

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM) ziet u wanneer u een uitnodiging kunt verwachten (afhankelijk van uw geboortejaar). U vindt op deze website uitgebreide informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Bij klachten naar de huisarts

Heeft u darmklachten? Wacht dan niet op het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.