Moleculair onderzoek

Een nieuwe onderzoekstechniek is moleculair onderzoek. Hiermee kunnen afwijkingen opgespoord worden die niet met de microscoop te zien zijn. Het gaat dan om onderzoek op DNA-niveau. Een voorbeeld is het aantonen van het HPV-virus bij baarmoederhalsonderzoek in geval van een afwijkend uitstrijkje. Daarnaast zijn er moleculaire analyses waarbij wordt gekeken naar veranderingen in het DNA van de kankercellen. Op basis hiervan kan worden bepaald of een specifieke behandeling wel of niet geschikt is voor jou. In het laboratorium voeren onze pathologen moleculair onderzoek uit in samenspraak met je behandelend arts.

Voor meer informatie, bekijk de website van het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant.