Klinische Fysica

Klinische Fysica zorgt voor brede ondersteuning bij de toepassing van medische technologie op alle ziekenhuisafdelingen. Met behulp van kwaliteitsprogramma’s ziet de afdeling erop toe dat de medische apparatuur die in de patiëntenzorg wordt ingezet, veilig is.

We besteden hierbij aandacht aan de beschikbaarheid van moderne technieken en aan het kennisniveau van de gebruiker, vaak een arts of verpleegkundige, om de technologie optimaal en veilig toe te passen. Eventuele risicovolle situaties die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door het gecombineerd gebruik van medische apparatuur, brengen we zorgvuldig in kaart en bespreken we vooraf met de gebruiker.