Transferpunt: Nazorg als u het ziekenhuis verlaat

In deze folder leest u meer informatie over de zorg die mogelijk na uw ontslag uit het ziekenhuis nodig is en hoe deze geregeld wordt.

Lees hier de folder.

Meer informatie over het transferpunt en wat de transferverpleegkundige voor u kan doen

De zorg voor onze patiënten stopt niet na een operatie of ingreep. Ook in het natraject heb je soms zorg nodig. Wij helpen je graag. Onze transferverpleegkundigen zijn deskundigen op het gebied van nazorg en helpen bij het regelen van ondersteuning na opname. De transferverpleegkundige kijkt samen met u en/of uw naasten naar de zorg na uw ziekenhuisverblijf. Ze werkt nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de regio.

TOEGEWIJDE HULP

De transferverpleegkundige handelt samen met jou de aanvragen voor thuiszorg, kortdurende revalidatie of langdurig verblijf in het verpleeghuis af. Zij regelt zo nodig materialen via de uitleen. Zo nodig verwijst de transferverpleegkundige je door naar voorzieningen die helpen om zelfstandig te kunnen zijn of onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen (Wmo). 

Lees meer over de transferverpleegkundige op de pagina van het Transferpunt

CONTACT?

ETZ Elisabeth:
Belt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met (013) 221 31 79.
U kunt ook een mail sturen naar transferpuntelisabeth@etz.nl

ETZ TweeSteden:
Belt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met (013) 221 52 06.
U kunt ook een mail sturen naar transferpunttweesteden@etz.nl