Quervain, ziekte van

De ziekte van Quervain is een ontsteking van twee strekpezen van de duim: de extensor pollicis brevis en de abductor pollicis longus. De twee betrokken duimpezen lopen door één gezamenlijke of twee aparte peesschedes die vernauwd kan zijn waardoor inklemming en irritatie ontstaat.

Lees hier de folder.