Isolatie: Contactisolatie

Contactisolatie wordt ingesteld om overdracht van bepaalde bacteriën en virussen via direct contact (handen) of via besmette voorwerpen te voorkomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er bij u een micro-organisme (bacterie of virus) is aangetoond dat gemakkelijk overdraagbaar (besmettelijk) is. Deze folder geeft u informatie over de isolatiemaatregelen die we nemen tijdens uw verblijf in het ETZ.

Lees hier de folder.