Dieetbehandeling bij gebruik van fosfaatbinders bij dialyse

In deze folder wordt uitleg gegeven over de juiste inname van fosfaatbinders.

Lees hier de folder.