Terug naar huis na een ziekenhuisbezoek; ouderen en kwetsbare patiënten

U gaat vanuit de polikliniek of na een opname terug naar huis, onderstaande folder geeft adviezen om thuis zo veilig mogelijk te functioneren en herstel te bevorderen. Daarnaast wordt geadviseerd om bij uw bezoek een begeleider mee te vragen en/of een hulpmiddel (rollator/stok/rolstoel) te gebruiken om een mogelijke val te voorkomen. In het ziekenhuis kunt u begeleiding vragen aan de gastvrouw (ingang ziekenhuis) en de baliemedewerker van de afdeling waar u moet zijn.

Lees hier de folder.