Acute verwardheid (delier/delirium)

In deze folder wordt uitgelegd wat een delier is, wat u kunt doen om de kans op een delier zo klein mogelijk te houden en hoe een delier wordt behandeld.

Lees hier de folder.