Patiëntdossier: Aanvragen van vernietiging van (een deel van) uw patiëntendossier

Als u in het ziekenhuis behandeld of onderzocht bent, leggen uw hulpverleners de gegevens hierover vast in een patiëntendossier. Dit kan een papieren dossier zijn of een elektronisch dossier.

Lees hier de folder.